zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

 

 

"SZKOŁA WSPIERAJĄCA UZDOLNIENIA,

OTWARTA NA UNIĘ EUROPEJSKĄ"

    

     Liceum prowadząc szeroko rozwiniętą współpracę transgraniczną ze szkołami w Europie, stwarza uczniom możliwość lepszego poznawania języków i kultur innych narodów i kształtuje umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Nauczyciele poznają nowoczesne metody i formy pracy a stosując je na co dzień, szkoła stanie się liderem wspierania uzdolnień. Dla uczniów pragnących rozwijać swoje zdolności i talenty, liceum ma w ofercie zajęcia nadobowiązkowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, turystyczne i kulturalne, organizuje konkursy, olimpiady i zawody.

     Szkoła ta jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki wszystkim uczniom, motywuje do rzetelnej i systematycznej pracy. Przekazuje wiedzę i umiejętności pozwalające wszystkim uczniom na kontynuowanie edukacji na miarę ich możliwości. Uczy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji oraz wzmacnia poczucie oparcia w rodzinie i wartościach wyniesionych z domu. Dyrektor szkoły i nauczyciele czynią ogromne starania, aby poprawić stan bezpieczeństwa i wychowania młodzieży. W szkole uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji wychowawczej, materialnej lub innej, powinien mieć zapewnioną pomoc od wychowawcy, pedagoga czy dyrektora. Jeśli ma trudności w nauce, korzysta z pomocy koleżeńskiej, zajęć wyrównawczych, terapeutycznych  a przede wszystkim pomaga mu jego nauczyciel.

     Uczniowie, którzy angażują się w życie szkoły, korzystają z przygotowanej oferty zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, wychowawczych, dydaktycznych, sportowych i kulturalnych, poznają lepiej siebie i otaczającą rzeczywistość, nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie, lepiej rozumieją świat, stają się odpowiedzialnymi i prawymi ludźmi. Jednocześnie nie jest im obca postawa patriotyzmu i poczucia tożsamości regionalnej.  Możliwość wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju sprawi, że Liceum ugruntuje swoją pozycję lidera wśród szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie ze szkół gimnazjalnych chętnie będą wybierać Liceum w Bogatyni.

 

 Misja pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni w dniu 22 grudnia 2010 roku

 

Wersja do druku

Aktualności