zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Wykaz podręczników znajduje się w zakładce "Dokumenty szkolne"

 

Wtorek, 19 sierpnia 2014 r.

Maturany egzamin poprawkowy

Egzamin ustny z języka angielskiego odbedzie się w Liceum Ogólnokształcącym w Bogatyni 25 sierpnia 2014 r. od godz. 9.00.

Egzamin pisemny z matematyki odbędzie sie wZSZ w Bogatyni 26 sierpnia 2014 r. o godz. 9.00.

Zdajacy przystepujacy do egzaminu pisemnego powinien stawić się na egzamin w centrum egzaminacyjnym o godz. 8.30 z dowodem tożsamości.

BL

Wtorek, 19 sierpnia 2014 r.

Egzamin poprawkowy

Egzaminy poprawkowe odbędą sie 27 sierpnia 2014 r. o godz. 9.00.

BL

 

                                                                                   Bogatynia, dnia  10 lipca 2014 r.

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                        W dniu 10 lipca 2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zasady i kryteria określone w zaproszeniu do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro pn. „Remont biblioteki na poddaszu Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni”.

 

1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

JARBUD Jarosław Niepsuj

59-800 Lubań
Zaręba, ul. Spacerowa 2B

2. Uzasadnienie wybory oferty

Wpłynęła jedna oferta, która  zdobyła maksymalną ilość punktów tj. 100.

3. Wykaz wykonawców, których oferty zostały odrzucone

 

                                                        Beata Lipowicz

                                                           Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

 
 
Czwartek, 26 czerwca 2014r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dyrektor i Grono Pedagogiczne zapraszają wszystkich uczniów, rodziców i opiekunów na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

Uroczystość odbędzie się na sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego o godzinie 9.00.

                                                                                                   Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Czwartek, 26 czerwca 2014r.

Świadectwa maturalne

Zapraszamy wszystkich maturzystów po odbiór świadectw o godzinie 11.00  w Sekretariacie szkoły.

                                                                                                                                    BL/LK

Poniedziałek, 23 czerwca 2014r.

Wycieczka do Warszawy

W dniach od 4 do 7 czerwca, uczniowie naszego liceum wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Program był atrakcyjny i obejmował zwiedzanie miejsc takich jak:  Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienek Królewskich i Wilanowa oraz Centrum Nauki Kopernik . Jednym z ostatnich punktów wycieczki były, przez niektórych oczekiwane- Złote Tarasy. Nie zabrakło śmiechu i dobrej zabawy.

                                                                                                                        JWZ/BB/BL/LK     

Piatek, 20 czerwca 2014 r.

Motto:

„Właściwe wychowanie

zaczyna się już w kolebce.

Lepiej zapobiegać zepsuciu,

niż naprawiać zepsute,

przeto wszystko zależy

od początku.”

Jan Amos Kamieński

SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI

Dnia 18.06.2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni odbyła się impreza z okazji Szkolnego Dnia Profilaktyki. Jest to cykliczna akcja promująca zdrowy, aktywny styl życia bez nałogów i racjonalne spędzanie czasu wolnego.

Organizatorem był Szkolny  Wolontariat i Szkolne Koło PCK.

Głównym celem była popularyzacja idei zdrowego stylu życia bez nałogów, poszerzanie wiedzy na temat zdrowia, propagowanie spożywania zbilansowanych posiłków.

Na początku przewodniczący SU, w imieniu organizatorów, przywitał wszystkich obecnych i zaproszonych gości. Następnie głos zabrał  wiceburmistrz Dominik Matelski, który poparł ideę oraz powiedział, że każdy samodzielnie dokonuje wyborów właściwego postępowania.

Kolejnym prelegentem była pani Dorota Bojakowska - prezes Bogatyńskiego Stowarzyszenia ,,Amazonki”, która zachęcała młodzież do regularnych badań profilaktycznych oraz przestrzegła przed lekceważeniem nawet niewielkich zmian w organizmie.

Pan Grzegorz Hryszkiewicz - główny specjalista ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,  wskazał na problem nadużywania alkoholu i niebezpieczeństwo uzależnienia. Uświadomił uczniom zagrożenia wynikające z picia alkoholu.  Zwrócił uwagę na umiejętność odmawiania.Przekonywał młodzież, że wszelkie uzależnienia ograniczają naszą wolność, a czas wolny można spędzać w sposób twórczy.

Następnie uczniowie klasy IIa: Emilia Nowiczuk i Jarosław Paduch przedstawili prezentacje multimedialne dotyczące nałogów i zdrowego odżywiania.

W ramach Dnia uczniowie :
- wykonali gazetki tematyczne- Nałogi, Zdrowe odżywianie, Skutki złego odżywiania

- wykonali plakaty promujące zdrowy tryb życia

- przeprowadzili i opracowali ankietę dotyczącą odżywiania młodzieży

Wielu wrażeń artystycznych dostarczył młodzieży spektakl profilaktyczny ,,Zdrowie”. Autorem scenariusza był uczeń klasy Ia Sebastian Andrzejewski. Dotyczył on problemu lekceważenia własnego zdrowia. W szczególny sposób podkreślona została, lansowana przez media, moda na bycie szczupłym, która może być początkiem anoreksji.  

Następnie podsumowano szkolny konkurs na temat zdrowego trybu życia, a zwycięzcą wręczono skromne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.

Wyniki konkursu:

  • I miejsce – Judyta Rdzanek
  • II miejsce Juliusz Żądeł
  • III miejsce Maciej Ludwik

Po zakończeniu części oficjalnej goście, rodzice, grono pedagogiczne i uczniowie  mogli skosztować zdrowej żywności przygotowanej przez uczniów LO. Wielkim powodzeniem cieszył się punkt pomiaru cukru, ciśnienia krwi, jak i obliczania BMI.

W gabinecie pielęgniarki szkolnej uczniowie, zarówno dziewczyny jak i chłopcy, przy pomocy pani  Ewy Śpiewli z Bogatyńskiego Stowarzyszenia ,, Amazonki”, ćwiczyli na fantomie rozpoznawanie zmian, które mogą powstawać w piersiach i mogą być początkiem choroby nowotworowej.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z szeroko pojętą profilaktyką dotyczącą: uzależnień, raka piersi i szyjki macicy, zdrowego żywienia. Informacje te można było pozyskać na specjalnie przygotowanym stoisku z ulotkami i materiałami profilaktycznymi.

Młody człowiek szukając nowych doświadczeń często znajduje grupę rówieśników,  która go  akceptacje takim jakim jest. Rodzaj subkultury, do której młodzież chce przynależeć  w dużym stopniu wiąże się z doświadczeniami i systemem wartości wyniesionymi  z domu i ze szkoły. Warto jednak pamiętać, że poszukiwanie własnej tożsamości, różnych form wyrażania siebie to typowe cechy okresu dojrzewania, dlatego ważne jest, aby młode pokolenie  zdobywało  wiedzę na temat uzależnień  oraz potrafiło zastosować zdobyte umiejętności w praktyce.

Organizatorki Szkolnego Dnia Profilaktyki - Elżbieta Janicka i Joanna Wąsowska – Zając mają nadzieję, że przekazane treści dotyczące uzależnień i zdrowego sposobu życia oraz   dokonywanie prawidłowych wyborów, pozwolą młodzieży w przyszłości uniknąć zgubnych skutków uzależnień i agresji.  Przesłaniem Szkolnego Dnia Profilaktyki była zachęta do aktywnego i twórczego udziału w życiu bez środków psychoaktywnych, uzależnień oraz refleksji nad własnym życiem i postępowaniem.

EJ / JWZ / BL

 

 

Piatek, 20 czerwca 2014 r.

Zawody strzeleckie

W dniu 16 czerwca 2014 roku na strzelnicy pneumatycznej w Bogatyni odbyły się ,,Międzyklasowe Zawody Strzeleckie” z broni pneumatycznej uczniów naszej szkoły. Zawodnicy startowali w konkurencji karabin pneumatyczny i walczyli o punkty w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

W klasyfikacji indywidualnej kobiet najwięcej punktów zdobyły:

I miejsce      Judyta Rdzanek

II miejsce    Dajana Barczak

III miejsce   Anna Olesińska

W klasyfikacji indywidualnej mężczyzn najwięcej punktów zdobyli:

I miejsce      Damian Sosnowski

II miejsce    Juliusz Żądeł

III miejsce  Tristan Kłycho

W klasyfikacji drużynowe najlepsi byli:

I miejsce       klasa I b w składzie: Judyta Rdzanek, Dajana Barczak, Tristan Kłycho

II miejsce      klasa I a w składzie: Damian Sosnowski, Juliusz Żądeł, Adam Pawłowski

W zawodach uczestniczyło 13 zawodników. Organizatorem zawodów była Sekcja Strzelectwa Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni. Sędzią głównym był Pan Zdzisław Strzykała.

JWZ / BL

 

Poniedziałek, 2 czerwca 2014 r.

FINAŁ KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW „BLIŻEJ WIELKIEJ BRYTANII”

Dnia 30 maja 2014r. odbył się finał V edycji Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Bliżej Wielkiej Brytanii”. W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół gimnazjalnych w Bogatyni i  Działoszyna.

I miejsce         Kamila Danielec z PG w Działoszynie

II miejsce        Roksana Gleizner z PG w Działoszynie

III miejsce      Klaudia Pęcikiewicz z PG nr 1 w Bogatyni

IV miejsce      Oskar Adamski z PG nr 2 w Bogatyni

V miejsce        Michał Maciejewski z PG nr 1 w Bogatyni

Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom kreatywności i ciekawych pomysłów przy tworzeniu prezentacji konkursowych!

MP / BL

Piątek, 23 maja 2014 r.

Prawybory

Dnia 22 maja 2014 roku w naszej szkole odbyły się prawybory do Parlamentu Europejskiego. Przez cały tydzień  prowadzona była kampania informacyjna, która miała za zadanie przedstawienie poszczególnych kandydatów oraz zapoznanie z celami poszczególnych partii. Powyższe działania zostały zainicjowane przez uczniów klasy 1a: Damiana Sosnowskiego, Sławomira Skibę, Sebastiana Andrzejewskiego, Łukasza Ligiżyńskiego i Pawła Michniewicza.

Frekwencja w prawyborach wyniosła  53,49%.

Wyniki:

Platforma Obywatelska

1- Bogdan Zdrojewski            12 głosów
Ruch Narodowy

1- Aleksander Krejckant         10 głosów

Nowa Prawica

1- Jarosław Iwaszkiewicz       5 głosów

Prawo i Sprawiedliwość

1- Michał Ujazdowski              3 głosy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

1- Mirosław Lubiński               2 głosy

Solidarna Polska

1- Agata Wasilenko-Mikuta     1 głos

Polskie Stronnictwo Ludowe

1- Tomasz Pilawka                  1 głos

Europa + Twój Ruch

1- Jacek Tabisz                        1 głos

Polska Razem

1- Artur Zasada                       1 głos

Partie:

1- Nowa Prawica                                           18 głosów

2- Platforma Obywatelska                            14 głosów

3- Prawo i Sprawiedliwość                          11 głosów

3- Ruch Narodowy                                         11 głosów

4- Sojusz Lewicy Demokratycznej               3 głosy

5- Solidarna Polska                                       1 głos

5- Polskie Stronnictwo Ludowe                   1 głos

5- Polska Razem                                            1 głos

5- Europa + Twój Ruch                                  1 głos

Warto podkreślić, że duże znaczenie miało otwarte spotkanie Pana Bogdana Zdrojewskiego z młodzieżą naszej szkoły. Młodzi ludzie chętniej głosowali na osoby, z którymi mogli się spotkać i debatować oraz zadawać  interesujące ich pytania, których poglądy mogli usłyszeć podczas bezpośredniej rozmowy.

Galeria

JWZ / BL

Środa, 21 maja 2014 r.

Konkurs Nasze Rosliny Łąkowe

15.05.2014 roku w Sulikowie odbył się Powiatowy Konkurs Nasze Rośliny Łąkowe. Nasze liceum reprezentowali: Noemi Dymarska, Patrycja Budna, Maciej Ludwik. II miejsce zajęła uczennica klasy II a Patrycja Budna. Gratulujemy!

EJ / BL

Poniedziałek, 19 maja 2014r.

Majówka u Sobieskiego

Dnia 17 maja 2014 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział, jako wolontariusze,
w ,,Majówce u Sobieskiego” organizowanej po raz siódmy przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie. Był to Festiwal Nauki i Zabawy, podczas którego promowano zdrowie, bezpieczeństwo i rozrywki umysłowe. Imprezę rozpoczęło przedstawienie przygotowane przez rodziców, uczniów, pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli. Pomimo, że pogoda nie dopisała, to wszyscy uczestnicy bawili się znakomicie.

Nasi uczniowie: Daria Piotrowska, Roksana Juszkiewicz, Regina Warisela, Judyta Rdzanek, Adrianna Socha, Daria Stępień, Aleksandra Wilk i Paweł Soroka sędziowali podczas rozgrywek sportowych, sprzedawali produkty żywnościowe i pomagali przy organizacji imprezy.

Galeria

                                                                                                                  JWZ/BL/LK

Poniedziałek, 12 maja 2014r.

Spotkanie z ministrem

W niedzielę 11 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w debacie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego panem Bogdanem Zdrojewskim. Na spotkaniu, które odbyło się w Zespole Szkół  Zawodowych, byli obecni - senator Jan Michalski i wicestarosta Mariusz Tureniec. Młodzież pytała ministra m.in. o korzyści i koszty jakie wynikają z  integracji z Unią Europejską;  promocję polskiej kultury za granicą; przygotowanie Wrocławia do reprezentowania  Polski  w projekcie Europejska Stolica Kultury. Minister był zadowolony z postawy młodych ludzi, którzy myślą globalnie i o korzyściach dla całego społeczeństwa a nie tylko dla jednostek. Na zakończenie rozmów pan Bogdan Zdrojewski  powiedział uczniom, że każdy ma jakieś predyspozycje i zdolności oraz, że nikt nie jest najlepszym we wszystkim. Najważniejsze to znać swoje możliwości i ciężką pracą dążyć do sukcesu, ale zawsze warto pozostać sobą. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, a młodzi obywatele naszego rejonu byli zadowoleni z możliwości udziału w debacie, ponieważ w przyszłości też chcieliby mieć wpływ na losy kraju i Europy.

Galeria

                                                                                                                                   JWZ/LK 

 

Poniedziałek, 5 maja 2014r.

Matura

Maturalne zmagania rozpoczęte. W tym roku w tej formule egzamin maturalny odbywa się po raz ostatni. Przystąpili do niego w stu procentach nasi absolwenci. Wszystkim uczniom życzymy pomyślności i osiągnięcia jak najlepszych wyników, które pozwolą na realizację życiowych planów. Bardzo mocno trzymamy za was kciuki.

Galeria

                                                                                               Dyrektor i grono pedagogiczne

Środa, 30 kwietnia 2014r.

Święto Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodzimy 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Święto zostało ustanowione w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polską niepodległości w 1918 roku. W całym kraju odbywały się uroczystości i akademie. W naszej szkole 30.04 odbył się uroczysty apel przygotowany przez młodzież klas pierwszych. Uczniowie w inscenizacji słowno – muzycznej przedstawili  wydarzenia jakie miały miejsce w roku 1791. Głównym przesłaniem była próba zdefiniowania trzech słów-haseł: Wolność – Naród - Ojczyzna.                                                           Przedstawienie przygotowali: Regina Warisela, Daria Piotrowska, Agata Jurewicz, Maciej Ludwik, Michał Olejarz, Tristan Kłyho, Damian Sosnowski, Sebastian Andrzejewski, Maciej Bułhak, Przemysław Bednarski, Kamil Hołubowicz, Szymon Justyński.

Galeria

EJ/JWZ/LK

Wtorek, 29 kwietnia 2014r.

Dzień Ziemi

29.04.2014 r.  w Liceum Ogólnokształcącym w Bogatyni obchodziliśmy  Dzień Ziemi. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą problemom naszej planety. Młodzież uczestniczyła w turnieju klas. W pierwszej częścikażda klasa przedstawiła: 

·        życzenia dla Ziemi

·        odezwę do mieszkańców  Bogatyni związaną z segregacją  śmieci

·        strój proekologiczny  

W drugiej część turnieju przedstawiciele klas wzięli udział w konkursie wiedzy.  W drugiej części przedstawiciele klas wzięli udział w konkursie wiedzy.  W zmaganiach zwyciężyła klas II a, II miejsce zajęła klasa Ib, a III miejsce klasa Ia. Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone słodyczami. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.

Galeria

                                                                                                              EJ/JWZ/LK

Piątek, 25 kwietnia 2014r.

Zakończenie roku klas trzecich

25 kwietnia 2014r. pożegnaliśmy uczniów klas trzecich. Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się o godzinie 9.00.Uświetniła ją obecność Wicestarosty pana Mariusza Tureńca, zastępcy Burmistrza ds. Polityki Regionalnej pana Jerzego Stachyry oraz rodziców absolwentów. Uczniów, w imieniu swoim i nauczycieli, pożegnała pani dyrektor Beata Lipowicz, życząc im, jak najlepszych wyników podczas egzaminów maturalnych oraz spełnienia marzeń. Głos zabrał również Wicestarosta pan Mariusz Tureniec, przyłączając się do życzeń. Najlepsi spośród abiturientów otrzymali nagrody z rąk pani dyrektor Beaty Lipowicz, zastępcy Burmistrza ds. Polityki Regionalnej pana Jerzego Stachyry oraz wychowawców, a drobne upominki wszystkim opuszczającym mury naszego liceum wręczyli uczniowie klas drugich. Podczas uroczystości, niestety, już po raz ostatni oglądaliśmy występy naszych uzdolnionych trzecioklasistów.

Galeria                                                                                                    AM / LK / BL                                                                                                                         

 

 

Zakończenie roku klas III

Dyrektor i grono pedagogiczne zapraszają wszystkich rodziców i opiekunów na uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III, które odbędzie się              25 kwietnia 2014r. o godz. 9.00 na sali gimnastycznej.

 

 

Życzenia Świąteczne

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka, udanego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie składa: gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom

dyrektor Beata Lipowicz

 

 

Środa, 16 kwietnia 2014 r.

Igrzyska Młodzieży w Szachach

Dnia 15.04.2014 r. w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu odbył się Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży w Szachach. Nasza drużyna w składzie: 

Dominika Starczewska, Krzysztof Bernaszuk, Adrian Grześków i Jan Belkner zajęła drugie miejsce tracąc do zwycięzców  jedynie dwa małe punkty.

Ponadto wśród zawodników z najwyższym rankingiem najlepszy był nasz uczeń Adrian Grześków.

AG / BL

Wtorek, 15 wietnia 2014 r.

Powiatowy Konkurs Ekologiczny

11 kwietnia odbył się V Powiatowy Konkurs Ekologiczny ,,ZIEMIA DLA CZŁOWIEKA – CZŁOWIEK DLA ZIEMI’’zorganizowany przez nauczycieli  z zespołu matematyczno-przyrodniczego w Liceum Ogólnokształcącym w Bogatyni. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu zgorzeleckiego przywitali Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, wicestarosta Mariusz Tureniec oraz z-ca dyrektora LO Lucyna Kowalska. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, w tym tablet, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny i pióro. Fundatorami nagród był  Starosta Zgorzelecki Pan Artur Bieliński, Pan Mirosław Jaworski i Pan Zbigniew Kosiorek. W zmaganiach najlepszy okazał się Jarosław Paduch z bogatyńskiego liceum, drugie miejsce zajęła Julia Podbielska z LO w Zgorzelcu, na trzecim miejscu uplasował się Filip Pietluch – także z LO w Bogatyni, a czwarte miejsce przypadło Emilii Gawrońskiej z LO w Zgorzelcu  . Gratulujemy!

Galeria

EJ / BL

Środa, 9 kwietnia 2014r.

Zwycięstwo w Zmaganiach Humanistycznych

Dnia 9 kwietnia 2014r. w Zgorzelcu odbyły się VIII Powiatowe Zmagania Humanistyczne pod patronatem Starosty Zgorzeleckiego pana A. Bielińskiego. Tegoroczna edycja opatrzona została hasłem: „Na drodze do nowoczesności – przełom XIX i XX wieku „. Wywalczyliśmy pierwsze miejsce. Konkurs rozgrywał się w dwóch kategoriach: dramy i turnieju wiedzy. W turnieju wiedzy zmagali się: Emilia Nowiczuk IIa, Natalia Tyszkiewicz IIa, Jarek Paduch IIa. W dramie wzięli udział: Ewelina Dąbrowska IIIc, Gabrysia Wojnarowska IIIc, Oktawia Motylewska IIIc, Ania Kowalska IIIb. Scenariusz, reżyseria i wykonanie autorskiej piosenki do słów wiersza L. Staffa „Deszcz jesienny” -  Marcin Gorczyca IIIc. Serdecznie gratulujemy sukcesu, który pięknie wywalczyliście !!!

                                                                                                                                               LK

Środa, 9 kwietnia 2014 r.

Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

8.04.2014 roku odbył się VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem ,,Stop AIDS” zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgorzelcu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu zgorzeleckiego.

Naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów.Emilia Nowiczuk uczennica klasy II zajęła III miejsce, a Noemi Dymarska i Jarosław Paduch otrzymaliwyróżnienie.

Gratulujemy.

EJ / BL

Poniedziałek, 7 kwietnia 2014 r.

Gminny Konkurs Przyrodniczy dla gimnazjalistów

4.04.2014 roku w LO w Bogatyniodbył się II GMINNY KONKURS PRZYRODNICZY DLA GIMNAZJALISTÓW  ,,Las wokół nas”. Udział w zmaganiach wzięli uczniowie z:

  • Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Bogatyni
  • Gimnazjum nr 2 im. J. Korczaka  w Bogatyni
  • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w  Porajowie

Konkurs składał się z kilku etapów:

  • test
  • prezentacja multimedialna
  • pytanie konkursowe

 Klasyfikacja uczniowskich zmagań

o   I miejsce  Mateusz Zając z Gimnazjum nr 2

o   II miejsceAleksandra Bednarek z Gimnazjum z Porajowa

o   III miejsceJakub Cisek z Gimnazjum nr 2

Fundatorem nagród był Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Pan Andrzej Grzmielewicz. Wszystkim uczniom, nauczycielom  oraz sponsorowi serdecznie dziękujemy.

Galeria

EJ / BL

Wtorek, 1 kwietnia 2014 r.

Drzwi otwarte

29 marca odbyły się w naszym liceum Dni Otwarte połączone z Dniem Talentu.

Przybyłych licznie gimnazjalistów, uczniów liceum, rodziców oraz pracowników szkoły powitała pani dyrektor Beata Lipowicz.

Obchody Dnia Talentu rozpoczęły występy wokalistów. Swoje umiejętności zaprezentowali m.in. Viktoria Ziaja, Oktawia Motylewska, Agata Jurewicz i Marcin Gorczyca. Uczniowie zachwycili również wyreżyserowanym przez siebie przedstawieniem (Marta Warisela i Marcin Gorczyca), a część artystyczną zakończył występ Juliusza Żądła, który zaprezentował swoje umiejętności gry na pianinie.

Kolejną atrakcją był kiermasz zdrowej żywności. Można było spróbować pysznych sałatek, zbożowych ciasteczek oraz przygotowywanych na miejscu soków.

Licznych wrażeń dostarczył uczniom pokaz doświadczeń fizycznych i chemicznych a miłośnicy gry w szachy mogli zmierzyć się z naszymi mistrzami: Dominiką Starczewską oraz Adrianem Grześkowem.

Gimnazjaliści zwiedzali szkołę, nowoczesne pracownie, rozmawiali z uczniami i nauczycielami.

Obchody Dnia Talentu zakończyła wystawa prac plastycznych i fotografii naszych uczniów.

AM / BL

Wtorek, 1 kwietnia 2014 r.

Z angielskim za pan brat

Konkurs Małych Form Artystycznych w Języku Angielskim rozstrzygnięty!
W środę 26.03.2014 r., odbył się już IX Powiatowy Festiwal Małych Form Artystycznych w Języku Angielskim.
W tegorocznym festiwalu organizowanym z ramienia Gimnazjum Publicznego nr 1 wzięło udział 134 uczestników, 38 prezentacji oraz 24 nauczycieli z 18 szkół, w tym z Czech i Niemiec. Jak można się domyślić rywalizacja grup artystycznych była zacięta i na wysokim poziomie. Z tym większą przyjemnością chcemy ogłosić, iż nasza uczennica Noemi Dymarska, kl. II a zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, prezentując dwa wiersze: "A Dream  within  a dream"  Edgara Allana Poe'a  oraz "Television"- Roalda Dahl'a. III miejsce zajęli Jarosław Paduch, Bartosz Kempski oraz Wojciech Wiśniewski za skecz wg Monty Pythona pt. " A job interview".
galeria
AH / BL
Wtorek, 1 kwietnia 2014 r.

A glimpse of the USA

Kto jest autorem słów: „Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie; pytaj raczej co ty możesz zrobić dla twojego kraju”Jaki związek z kulturą amerykańską  mają zwroty: stars and stripes,G-men, the Big Apple? Jak obchodzone jest w USA Święto Dziękczynienia? Na te i podobne pytania mieli okazję odpowiadać uczniowie, uczestnicy konkursu, pt. "A glimpse of the USA"  dnia 28.03.2014 r., który przeprowadziła Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Zakład Filologii Angielskiej dla szkół ponadgimnazjalnych regionu jeleniogórskiego. Konkurs, który był dodatkową formą rozwijania ich sprawności językowych, był również szansą na samodzielne poszerzenie wiedzy o kulturze, geografii, historii i tradycjach kraju, który, z wielu względów, jest bliski nam, Polakom.To także doskonały sposób na wzmocnienie motywacji do nauki języka angielskiego. Zawody podzielone był na dwa etapy: prezentacja plakatu inspirowanego amerykańska kulturą oraz część testową. LO w Bogatyni reprezentowali Daria Piotrowska, Jarosław Paduch i Jakub Jasiński. Miłą niespodzianką było zajęcie II miejsca przez Jarosława Paducha, który wygrał rywalizację z 50 innymi uczestnikami. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

AH / BL

Wtorek, 1 kwietnia 2014 r.

Wycieczka do Berlina

 

W dniu 28.03.14 mieliśmy okazję okazję zwiedzić stolicę Niemiec. Wycieczka do Berlina została zorganizowana w ramach współpracy naszego ogólniaka z gminnymi gimnazjami. Udział w niej wzięli uczniowie LO , gimnazjum nr 2 , gimnazjum w Porajowie i gimnazjum nr 1 w Bogatyni. Zobaczyliśmy między innymi: Bramę Brandenburską, Plac Paryski, Reichstag, Pomnik Pomordowanych Żydów, Plac Aleksandra ze słynną Wieżą Telewizyjną i Katedrę Berlińską. Podziwialiśmy przeróżne eksponaty w Muzeum Egipskim, a na koniec coś dla ciała – obiad i zakupy na Placu Poczdamskim.

Berlin wszystkich zachwycił, nie zabrakło uśmiechu, a pogoda jak zwykle dopisała. Dziękujemy opiekunom z gimnazjów i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę. 

SR / BL

Poniedziałek, 31 marca 2014 r.

Konkurs pożarniczy

Dnia 27 marca 2014 r. w Zgorzelcu odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą szkołę reprezentowali: Roksana Juszkiewicz Ib, Dominika Gierczak IIa i Tristan Kłycho Ia. Roksana Juszkiewicz  zajęła III miejsce. Gratulujemy.

JWZ / LK

Piątek, 28 marca 2014 r.

Konkurs recytatorski

Dnia 28 marca 2014 odbyły się eliminacje miejsko-gminne 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Naszą szkołę reprezentowały cztery utalentowane uczennice. W kategorii recytacja wystąpiła Noemi Dymarska IIa. Najliczniej była reprezentowana kategoria: poezja śpiewana. Tu swoje umiejętności zaprezentowały: Agata Jurewicz Ib, Emilia Nowiczuk IIa, Oktawia Motylewska IIIc. Do następnego etapu w Jeleniej Górze zakwalifikowały się: Agata Jurewicz i Oktawia Motylewska. Wszystkim gratulujemy ciekawych i pomysłowych interpretacji a za Agatę i Oktawię trzymamy kciuki.

LK / BL

Środa, 19 marca 2014 r.

Olimpiada Wiedzy o Bankach

Dnia 14 marca odbył się etap centralny II Olimpiady Wiedzy o Bankach.

Nasz uczeń - Adrian Spich – przeszedł pomyślnie wcześniejsze etapy i zakwalifikował się do finału.

14 marca odbył się test z wiedzy a 15 miały miejsce wykłady i warsztaty.

Adrianowi zabrakło 1 punktu do zdobycia miana finalisty.

Organizatorem olimpiady było Stowarzyszenie ePrzedsiębiorczość z Gniezna.

Gratulujemy sukcesu !!!

LK / BL

Środa, 19 marca 2014 r.

Finalisci Strefy Jeleniogórskiej

Dnia 17.03.2014 r. w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry odbył się Finał Strefy Jeleniogórskiej w Szachach Drużynowych. Nasza drużyna w składzie: Dominika Starczewska, Jan Belkner, Krzysztof Bernaszuk i Adrian Grześków zajęła pierwsze miejsce w turnieju i wywalczyła prawo startu w finale wojewódzkim, który odbędzie się we Wrocławiu.

Końcowa klasyfikacja turnieju:

1. LO Bogatynia

2, ZSO nr 1 Kamienna Góra

3, LO nr 1 Jelenia Góra

4. LO nr 2 Bolesławiec

5. ZSO Kowary

6. LO Zgorzelec

7. ZSP Lubań Śl.

AG / BL

Poniedziałek, 17 marca 2014 r.

 

WIECZÓR GIER W LO

Dnia 14 marca 2014r. w godzinach wieczornych odbyła się pierwsza edycja „Wieczoru gier”, w którym wzięli udział uczniowie liceum oraz zproszeni gimnazjaliści. Młodzież mogła uczestniczyć w następujących rozgrywkach : na PS3 – TEKKEN 6 i FIFA 13, na PC – Counter – Strike 1,6. Dla najlepszych graczy przygotowane zostały nagrody w postaci  słodyczy. Młodzi ludzie rywalizowali z zapałem, bo każdy z nich chciał zostać mistrzem. Na zakończenie imprezy uczestnicy zaproponowali, aby takie wieczorne spotkania odbywały się częściej.

JWZ / BL

Wtorek, 11 marca 2014 r.

Konkurs Małych Form Artystycznych

Dnia 7 marca 2014 r. (piątek) odbył się VIII Szkolny Konkurs Małych Form Artystycznych w Języku Angielskim i Niemieckim. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać jak bardzo utalentowana jest nasza młodzież. Uczeń Marcin Gorczyca nadał całej imprezie niezwykły charakter, tworząc multimedialną oprawę dla każdego występu. Uczniowie wystąpili aż w 8 prezentacjach w języku angielskim . Swoją obecnością zaszczycili nas uczniowie z Gimnazjum Publicznego nr 2, pod opieką pani Anny Lucow, prezentując dwa skecze w języku angielskim. Poziom artystyczny i zaangażowanie uczestników konkursu było ogromne. Niełatwo było wyłonić zwycięzców.

W kategorii skecz zwyciężyli:

I miejsce–    Jarosław Paduch, Bartosz Kempski, Wojciech Wiśniewski, Jerzy Borówko, Maciej Ludwik- skecz „A job interview”

II miejsce– Noemi Dymarska

III miejsce- Zuzanna Hantke, Ada Kopaczyńska, Anna Dworak, Hanna Urban, Paulina Sieradzka- skecz „A blind date”. 

W kategorii piosenka zwyciężyli:

I miejsce- Marcin Gorczyca

II miejsce- Emilia Nowiczuk

III miejsce- Szymon Justyński

Zwycięzcy zakwalifikowali się do etapu powiatowego, który odbędzie się 26 marca 2014 w BOK-u. Trzymamy kciuki i powodzenia.

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy zechcieli zaangażować się w zabawę i zaprezentowali swoje talenty oraz Dominice i Patrycji z II a  za upieczenie pysznych ciast.

                                                                                                                      AH / MP / BL

 

Piątek, 7 marca 2014 r.

Nagrodzony młody poeta

Nasz uczeń Sebastian Andrzejewski to zdolny młody poeta. Został dostrzeżony i nagrodzony na dwóch konkursach literackich.

09 lutego 2014 r.  jury Konkursu Poetyckiego ogłoszonego przez Izbę Wydawniczą „Światowit”  oraz Fundację Pieśniarze we Wrocławiu, pod przewodnictwem poety, prozaika i krytyka literackiego, Stanisława Srokowskiego, po rozpatrzeniu  595 prac 119 autorów, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia. W tym konkursie Sebastian otrzymał wyróżnienie.

Dnia 06 marca 2014r. jury IV Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „O Złoty Karton III LO” – „Kto nie wierzy w magię świata, tego magia się nie ima „ przyznała wyróżnienie i nagrody Sebastianowi Andrzejewskiemu. Jury nie przyznało nagrody głównej ze względu na bardzo wyrównany poziom artystyczny.
W jury zasiedli wrocławscy literaci:
Jacek Bierut
Tomasz Majeran
Przemysław Witkowski
Ela Kołodziejczyk
Justyna Paluch

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

LK / BL

Środa, 5 marca 2014 r.

XIV edycja konkursu „Pokaż nam język”

Zapraszamy do udziału w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu językowego „Pokaż nam język”, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych sprawdzą swoją wiedzę z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

Wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli chciałbym gorąco zachęcić do udziału w naszym konkursie lingwistycznym „Pokaż nam język”! Organizując jego pierwszą edycję w roku 2001 dla uświetnienia Europejskiego Roku Języków nie przypuszczaliśmy, że w kolejnych latach stanie się on największym konkursem dla młodych pasjonatów języków obcych w Polsce i że tyle szkół wpisze go na stałe do swoich kalendarzy! To nas bardzo cieszy i jednocześnie zobowiązuje do dalszego rozwijania konkursu i utrzymywania wysokiego poziomu organizacyjnego. Wysoki poziom językowy jest z kolei Waszą zasługą! Zwycięzcy dotychczasowych finałów regionalnych i tym samym uczestnicy superfinałów imponowali swoimi kompetencjami językowymi i, co nie mniej ważne, dużą wiedzą, szerokimi zainteresowaniami, ciekawością świata i umiejętnościami prowadzenia dyskursu.

Nasz konkurs, choć wyławia w końcowej fazie prawdziwe talenty, jest jednak także zabawą z językami obcymi, w ramach której w bezstresowy sposób można sprawdzić swoje umiejętności i wartościowo spędzić czas, czy to przed komputerem podczas etapu szkolnego, czy w czasie regionalnych testów półfinałowych.

Zapraszam do udziału w XIV edycji konkursu „Pokaż nam język”.

Etap pierwszy odbywa się w formie internetowego testu z wybranego języka przeprowadzanego na platformie www.pokaznamjezyk.pl,

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 2014 rok – Rokiem Rodziny. Również nam zależy na zaakcentowaniu tego faktu, dlatego też do tej inicjatywy ONZ nawiązuje temat tegorocznej edycji naszego konkursu. Temat XIV edycji konkursu brzmi „Rodzina - tradycja, czy nowe wartości?”

Rejestracja uczniów

Od 5 do 13 marca 2014

Test – etap szkolny

Od 5 do 13 marca 2014

Mirosław Drewniacki - szkolny koordynator konkursu

 

Piatek, 14 lutego 2014 r.

Geo-Planeta

W listopadzie 2013 roku czternastu uczniów z naszej szkoły przystapiło do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego "Geo-Planeta". Jury konkursu ogłosiło juz wyniki. Miło nam poinformować, iż uczeń klasy Ia Juliusz Żądeł otrzymał dyplom wyróżnienia, a pozostali uczniowie dyplomy uznania. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

WB / BL

Czwartek, 30 stycznia 2014 r.

Mistrzostwa w tenisie stołowym

W dniu 29.01.2014 roku w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni odbyły się  Mistrzostwa Miasta i Gminy Bogatynia w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców. W zawodach brały udział drużyny z LO Bogatynia i ZSZ Bogatynia. Zawodnicy z obu szkół prezentowali wysoki i wyrównany poziom. Po zaciętych grach singlowych i wspaniałych grach deblowych w kategorii dziewcząt turniej wygrały zawodniczki z "ogólniaka", a w kategorii chłopców zawodnicy z "górnika". Zawody przebiegły sprawnie w miłej sportowej atmosferze.

AG / BL

Środa, 29 stycznia 2014 r.

Spotkanie profilaktyczne

We wtorek 28.01.2014 roku uczniowie wzięli udział w spotkaniu poświęconym profilaktyce chorób przenoszonych drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem problemu HIV/AIDS. Spotkanie  poprowadził Roman Latoszyński - edukator i konsultant z zakresu HIV i AIDS, współpracujący między innymi  z fundacją Res Humanae i zjednoczeniem "Pozytywni w Tęczy". Apelował do młodych ludzi, aby   podejmowali przemyślane decyzje bo ryzykując możemy wiele stracić - zaufanie, przyjaciół, pieniądze, a przede wszystkim zdrowie i życie. Swoje słowa poparł życiowym doświadczeniem - sam jest nosicielem wirusa HIV. Pokazał  młodzieży, ile leków musi codziennie brać i jak wiele trzeba czasem zapłacić za własną ,,głupotę”. Życie jest wielkim skarbem i nie da się go powtórzyć, czy cofnąć czasu

EJ, JWZ / BL

 

Poniedziałek, 27 stycznia 2014 r.

Spotkanie samorządów

Dnia 24 stycznia 2014 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów uczniowskich gminnych gimnazjów z SU LO. Przewodniczący Jarek Paduch przedstawił młodszym koleżankom i kolegom projekt współpracy międzyszkolnej. Gimnazjaliści przedstawili swoje propozycje i wnioski do dalszej pracy. W wyniku ustaleń uczniowie gimnazjów zostali zaproszeni przez licealistów  m. in. na 14 lutego na obchody szkolnych walentynek i Konkurs Małych Form Artystycznych w języku angielskim i niemieckim.

Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem ścisłej współpracy między naszymi szkołami.

JWZ / BL

Piatek, 24 stycznia 2014 r.

Adrian Spich zakwalifikowany do etapu centralnego

Dnia 17 stycznia 2014 roku uczniowie naszego liceum Adrian Spich i Łukasz Ligiżyński wzięli udział w etapie okręgowym II Ogólnopolskiej  Olimpiady wiedzy o Bankach. Do tego etapu przystąpiło 281 uczniów ze 103 szkół z całej Polski. Uczestnicy musieli zdobyć co najmniej 15 pkt. na 29, aby zakwalifikować się do kolejnego etapu. Do eliminacji centralnych przeszło 103 uczniów z 60 szkół, a wśród nich nasz uczeń Adrian Spich . Kolejny etap konkursu odbędzie się w Gnieźnie w dniach 14-16.03.2014r. w Hotelu Feniks. Adrianowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów podczas eliminacji centralnych.

JWZ / BL

Piatek, 17 stycznia 2014 r.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

13.01. 2014 roku odbył się etap podstawowy XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Jarosław Paduch, uczeń klasy II a zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w kwietniu we Wrocławiu. Życzymy sukcesu, powodzenia i  wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

EJ / BL

Środa, 15 stycznia 2014 r.

Mój pierwszy Uniwersytet

W roku szkolonym 2013/2014 uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Bininda, Judyta Rdzanek i Klaudia Woźniak biorą udział w Programie  Edukacyjnym  Mój Pierwszy Uniwersytet. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu na Uniwersytecie Wrocławskim.

Celem projektu jest pogłębienie zainteresowań i wiedzy przyrodniczej uczniów oraz przybliżenie zagadnień, którymi współcześnie zajmują się naukowcy. Projekt ma także na celu zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania szkoły wyższej. Zajęcia mają charakter wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz terenowych, a prowadzone są przez nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tematy planowanych zajęć Programu Edukacyjnego „Mój Pierwszy Uniwersytet”

w roku akademickim 2013/2014

1. Bioróżnorodność świata zwierząt - włosy, łuski, rogi, pióra, zęby dotknij i poszukaj w muzeum. Twórcza wyprawa do Muzeum Przyrodniczego. (3 godz. warsztatów)

2. Co takiego mają w sobie gąbki? (1 godz. wykładu)

3. Ćmy i motyle – fantastyczny świat mimikry (1 godz. wykładu)

4. Dlaczego tak to wygląda? Czyli rola cytoszkieletu w komórce (3 godz. laboratorium mikroskopowego)

5. Dziwny świat roślin – z morfologią roślin za pan brat (3 godz. zajęć terenowych)

6. Funkcjonalna organizacja komórki zwierzęcej (4 godz. laboratorium mikroskopowego)

7. Kości - poznaj tajemnice budowy szkieletu kręgowców i przystosowania do różnych trybów życia. (3 godz. warsztatów)

8. Kuchnia mikroskopowa dla roślinożerców. (3 godz. laboratorium mikroskopowego)

9. Kultury in vitro (3 godz. wykład + laboratorium)

10. Makroelementy i mikroelementy w funkcjonowaniu roślin (4 godz. laboratorium)

11. Mikrobiologiczna książka kucharska (3 godz. wykład + pokaz w laboratorium)

12. Po co rośliny wytworzyły kwiaty? – Zastosowanie metod molekularno-genetycznych w biologii eksperymentalnej roślin (3 godz. laboratorium mikroskopowego)

13. Porównanie ilości i jakości DNA izolowanego z różnych organów ogórka (6 godz. laboratorium)

14. Rola ogrodów botanicznych w ochronie bioróżnorodności (2 godz. wykładu)

15. Rośliny owadożerne (2 godz. wykładu z pokazem)

16. Sąsiedzi śledzi – czyli rzecz o morskich bezkręgowcach (3 godz. wykład + warsztat)

17. Serce i rozum - bohaterowie reklamy pod mikroskopem. Praktyczne poznawanie budowy tkanek zwierzęcych na preparatach histologicznych. Tkanki zmienione chorobowo. miażdżyca naczyń tętniczych i choroba Alzheimera. (2 godziny warsztatów)

18. Skąd się biorą powodzie i czy jesteśmy na nie skazani? Spojrzenie przyrodnika. (2 godz. wykładu)

19. Skąd się wzięły ryby w wodach Polski? (4 godz. wykładu + 3 godz. ćwiczeń)

20. Szkarłupnie – pradawny sposób na życie (1 godz. wykładu)

21. Ślimaki z muszlą i bez muszli (2 godz. wykładów + 4 godziny warsztatów)

22. Zagrożone i ginące gatunki w Polsce i na świecie (1 godz. wykładu + 2 godz. ćwiczeń)

23. Żaba żabie nierówna. Co rożni żabę szponiastą od żaby wodnej i dlaczego naukowcy nadal interesują się płazami? Biologia molekularna i nowoczesna mikroskopia fluorescencyjna w badaniach przyrodniczych (2 godz. wykładu)

Łącznie 72 godziny dydaktyczne: wykłady – 22 godziny; warsztaty (ćwiczenia) – 20 godzin; laboratoria mikroskopowe – 13 godzin; laboratoria – 14 godzin; zajęcia terenowe – 3 godziny.

EJ / BL

Poniedziałek, 13 stycznia 2014 r.

Międzynarodowy Koncert Noworoczny

Dnia 11 stycznia 2014 w kinie w Ebersbach odbył się 10. Niemiecko-Polsko-Czeski Koncert Noworoczny, zorganizowany przez Związek Szkół „Schkola”. Polską stronę reprezentowały dwie placówki szkolne: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni i Publiczne Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie.

W programie koncertu obejrzeć mogliśmy artystyczne występy sceniczne oraz wokalne. Usłyszeliśmy interpretację wierszy przygotowanych przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z Polski, Czech i Niemiec. Polskę dumnie reprezentowali zdolni, młodzi wokaliści: Viktoria Ziaja i Marcin Gorczyca z bogatyńskiego LO oraz Oliwia Mączka z Gimnazjum w Działoszynie.

JWZ, MD / BL

Poniedziałek, 13 stycznia 2014 r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Dnia 10 stycznia w naszej szkole tradycyjnie ,,zagrała” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Akcję prowadzili Jarek Paduch i Bartek Kempski. Pieniądze już od kilku dni były zbierane do puszek. Przeprowadzono licytację, do której włączyli się również nauczyciele. W ramach akcji nasi uczniowie zaprezentowali się w różnych utworach muzycznych. W niedzielę tj. 12 stycznia wolontariusze z naszej szkoły zbierali pieniądze wśród mieszkańców miasta. Pieniądze zostały przekazane na rzecz WOŚP.

Wolontariuszami byli: Bartek Kempski, Klaudia Rogala, Gabrysia Wojnarowska, Daria Stępień, Ada Socha, Nikola Kacperska, Marcin Gorczyca i Jarek Paduch.

JWZ / BL

Piątek, 10 stycznia 2014 r.

Kreatywna chemia

W październiku w ramach prac Związku Szkół „Schkola” uczniowie LO uczestniczyli w dwudniowym tandemowym kursie języka polskiego i niemieckiego po obu stronach granicy.

Natomiast 8 i 9 stycznia licealiści wzięli udział w projekcie „Kreatywna Chemia”.

Uczniowie klasy II a: Emila Nowiczuk, Natalia Tyszkiewicz, Kuba Jasiński, Jarek Paduch i Wojtek Wiśniewski przygotowali dwa bloki doświadczeń, które zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom z Niemiec. Licealiści przeprowadzili eksperymenty dotyczące min. reakcji utleniania i redukcji, właściwości związków chromu i manganu, wykrywania związków nasyconych i nienasyconych, skrobi, glukozy, alkoholu polihydroksylowego i etylowego, fenolu, aldehydu, białek. Pokazali otrzymywanie węża z piany, sztucznej krwi, wzniecanie ognia bez zapałek, otrzymywanie ,,wina” z wody oraz mleka z ,,wina”. Doświadczenia były wykonywane wspólnie przez młodzież z Polski i Niemiec. Młodzi ludzie wyciągali wnioski z doświadczeń, zapisywali równania reakcji, dzielili się spostrzeżeniami, co nie zawsze było łatwe ze względu na barierę językową.

JWZ / BL

Wtorek, 7 stycznia 2014 r.

Wolontariusze w DPS "Jędrek"

 

3.01.2014 roku Wolontariusze LO w Bogatyni odwiedzili pensjonariuszy DPS ,,Jędrek” w Opolnie Zdroju. W czasie wizyty młodzież zaprezentowała program słowno – muzyczny  związany z Bożym Narodzeniem. Wolontariusze złożyli życzenia i wręczyli skromne upominki mieszkańcom DPS.

EJ, JWZ / BL

Wtorek, 7 stycznia 2014 r.

NASI LICEALIŚCI NAJLEPSI Z ANGIELSKIEGO!!!!

Uczniowie naszej szkoły: Jarosław Paduch (kl. IIa), Emilia Nowiczuk (kl. IIa) oraz Daria Piotrowska (kl. I) zakwalifikowali się do finału konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii, organizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. Spośród wielu dolnośląskich szkół, które wzięły udział w konkursie, to właśnie liceum z Bogatyni znalazło się na pierwszym miejscu! Nasi uczniowie wykazali się nie tylko imponującą wiedzą z zakresu historii i kultury Wielkiej Brytanii, ale również okazali się mistrzami dyktanda w języku angielskim. Finalistom gratulujemy i życzymy powodzenia w finale we Wrocławiu!!!

MP / BL

 

Piątek, 3 stycznia 2014 r.

 

Konkurs Języka Niemieckiego rozstrzygnięty!!

Dzień 13.12.2013 nie dla wszystkich był dniem pechowym. W tym dniu uczniowie naszej szkoły zmagali się z językiem niemieckim z niezłym skutkiem. Zwycięzcą VII Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego  został Damian Sosnowski z klasy Ia. Drugie miejsce zajęła Joanna Sak z klasy IIa , a na trzecim uplasowała się Oliwia Grześków z kl.1. Test nie był łatwy i dlatego szczególnie gratulujemy laureatom.

SR / BL

Piątek, 3 stycznia 2014 r.

Olimpiada Wiedzy o Bankach

Dnia 20 grudnia 2013 roku odbyły się eliminacje szkolne II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach. Wzięło w nich udział 21 uczniów z naszej szkoły. W całej Polsce do konkursu przystąpiło 20 980  uczniów z 702 szkół ponadgimnazjalnych. Do eliminacji okręgowych zakwalifikowało się tylko 300 uczniów a wśród nich 2 z naszej szkoły tj.: Łukasz Ligiżyński z klasy I a i Adrian Spich z klasy III a. Musieli oni uzyskać minimum 80% poprawnych odpowiedzi.

Eliminacje okręgowe odbędą się 17 stycznia 2014 roku w: Sopocie, Warszawie, Gnieźnie i Krakowie. Nasi uczniowie zostali zakwalifikowani do okręgu krakowskiego.

Wykaz  województw, które obejmują poszczególne okręgi:

Gniezno - wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie ( 95 osób);

Warszawa -  mazowieckie, podlaskie, lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie (97 osób);

Kraków - małopolskie, podkarpackie, śląskie, opolskie, dolnośląskie (76 osób);

Sopot - zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie (32 osoby).

Łukaszowi i Adrianowi gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych etapach.

JWZ / BL

Poniedziałek, 23 grudnia 2013 r.

Szkolna Wigilia

Dzień 20.12.2013 przed przerwą świąteczną upłynął nam wszystkim w miłej atmosferze. Klasowe spotkania wigilijne rozpoczął program w wykonaniu grupy wokalnej przygotowanej przez panią Sylwię Remian. Występ uczniów wprowadził nas w świąteczny nastrój i wszystkim bardzo się podobał. Po życzeniach i przemówieniach uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się  na przygotowane przez siebie spotkania wigilijne.

Składam serdeczne podziękowania uczniom, którzy wzięli udział w programie wigilijnym.

SR / BL

 

Poniedziałek, 16 grudnia 2013 r.

Świąteczna zbiórka żywności

Od 10 do 12 grudnia 2013 roku wolontariusze LO zbierali produkty żywnościowe w sklepie EKO. Podarowane przez mieszkańców Bogatyni dary zostaną przekazane potrzebującym rodzinom uczniów naszej szkoły.

Wszystkim ofiarodawcom, kierownictwu i pracownikom EKO serdecznie dziękujemy. Życzymy wesołych, szczęśliwych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w 2014 roku.

EJ, JWZ / BL

 

 

Piątek, 13 grudnia 2013 r.

Zaproszenie na studniówkę

W dość oryginalny sposób nasi maturzyści zaprosili w tym roku nauczycieli i pracowników liceum na studniówkę. Zapraszamy do obejrzenia galerii. Dziękujemy za zaproszenia, gratulujemy pomysłu i polotu.

JKK

Piątek, 13 grudnia 2013 r.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej

10 i 12 grudnia 2013 roku w ZSZ im. E. Plater w Zgorzelcu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców. W mistrzostwach wzięły udział reprezentacje wszystkich szkół średnich z Powiatu Zgorzeleckiego. Turniej rozegrany był bardzo wyczerpującym systemem" każdy z każdym". W klasyfikacji końcowej dziewczęta z naszej szkoły zajęły III miejsce, a chłopcy IV miejsce.

Galeria

AG / BL

 

Wtorek, 10.12.2013 r.

Mikołajkowa wizyta w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Dnia 6.12.2013 r. siedmioro uczniów naszej szkoły: Noemi Dymarska, Klaudia Mały, Aurelia Dziergowska, Aleksandra Wilk, Monika Pawłowska, Katarzyna Wyszyńska, Adam Wiśniewski  złożyło mikołajkową wizytę w Przedszkolu Nr3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni. Zarówno dzieci, wolontariusze jak i sam Święty Mikołaj (w tej roli pan Lesław Kępski) spędzili wesoło czas na wspólnej zabawie. Elfy, Aniołek, Diabeł i Śnieżynki od razu nawiązali świetny kontakt z przedszkolakami. Odtańczyli wspólnie kilka piosenek, a później pomagali Mikołajowi  przy wręczaniu paczek. W przedszkolu pojawił się również  pan burmistrz Andrzej Grzmielewicz, by wręczyć część prezentów. Wszystko udało się  dzięki doskonałej współpracy  z personelem przedszkola i z sympatycznymi maluchami.

AK / BL

 

Czwartek, 5 grudnia 2013 r.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej

Dnia 04.12.2013 r. w sali gimnastycznej przy ul. Sportowej odbyły się Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej w kategorii dziewcząt i chłopców. O godzinie 9.00 rozpoczął się turniej dziewcząt, w którym wzięły udział dwie drużyny z Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni i jedna drużyna z Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni. Turniej wygrała pierwsza drużyna ZSZ przed LO. O godzinie 12.00 rozpoczął się turniej chłopców, składał się z dwumeczu w którym grały drużyny z ZSZ i LO. W kategorii chłopców również wygrali młodzi siatkarze z ZSZ. Zawody przebiegły sprawnie w miłej atmosferze i duch fair play. Po zawodach wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami udali się do restauracji gdzie zjedli smaczną pizzę, którą popili colą.

Galeria

AG / BL

 

Środa, 4 grudnia 2013 r.

Konkurs wiedzy o HIV/AIDS

03.12.2013 roku odbył się szkolny konkurs wiedzy o HIV/AIDS. Najlepsze wyniki uzyskali:  Emilia Nowiczuk, Jarosław Paduch, Noemi Dymarska, Natalia Tyszkiewicz, Judyta Rdzanek. Gratulujemy i życzymy powodzenia na konkursie powiatowym.

                                                                                                                                                    EJ/JWZ

Wtorek, 3 grudnia 2013 r.

Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Jak wcześniej informowaliśmy w naszym liceum prowadzona była ewaluacja zewnętrzna problemowa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa.

Ewaluacja zewnętrzna służy:  rozwojowi systemu edukacji i tworzeniu warunków umożliwiających uczniom uczenie się przez całe życie dla funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy, wsparciu szkół i innych placówek jako organizacji uczących się, w których uczestnicy procesu edukacyjnego (szczególnie uczniowie i nauczyciele) są świadomi wymagań, wykorzystują metody ewaluacji, dzięki zgromadzonym informacjom podejmują decyzje dotyczące kierunków i sposobów rozwoju, współpracują ze sobą, biorą odpowiedzialność za realizację celów oraz wspólnie cieszą się z uzyskanych efektów, są otwarci na dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami, refleksji nad wartością działań podejmowanych przez (szkoły i placówki), tworzeniu bazy danych umożliwiających prowadzenie polityki oświatowej na szczeblu regionalnym i krajowym.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013 r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Miło nam poinformować, że w badanych problemach: nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych oraz rodzice są partnerami szkoły nasze liceum osiągnęło poziom B.

Raport wraz z wnioskami dostępny będzie od 4 grudnia 2013 r.

JKK

Czwartek, 28 listopada 2013 r.

W związku z incydentem z 20 listopada, mając na uwadze dobro szkoły podjąłem w dniu 25 listopada decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracę.  Wobec złożonej przeze mnie rezygnacji dnia 27 listopada Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego podjął uchwałę o odwołaniu mnie ze stanowiska dyrektora LO za trzymiesięcznym  wypowiedzeniem, które upłynie w dniu 28 lutego 2014 r. Wobec powyższego chciałbym w tym miejscu podziękować Władzom organu prowadzącewgo i nadzoru, Uczniom, Pracownikom administracji i obsługi, Rodzicom i Gronu Pedagogicznemu za dotychczasową współpracę. Od 1 grudnia 2013 r. pełnienie obowiazków Dyrektora LO powierzono Pani mgr Beacie Lipowicz.

Julian Koziobrodzki

Środa, 27 listopada 2013 r.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Dnia 26 listopada 2013 r. we Wrocławiu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Auli Jana Pawła II odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Z rąk Pani Beaty Pawłowicz - Dolnośląskiego Kuratora Oświaty stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali uczniowie, którzy uzyskali w ubiegłym roku szkolnym promocję z wyróżnieniem, lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Uroczystość urozmaiciły występy wokalne uczniów.

Wśród nagrodzonych nagrodą Prezesa Rady Ministrów był nasz uczeń kl. II A Jarosław Paduch. Serdecznie gratulujemy.

Galeria

JKK

Poniedziałek, 18 listopada 2013 r.

Ewaluacja

W naszym liceum prowadzona jest ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie dwóch wymagań wskazanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Te problemy to:

1. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

2. Rodzice są partnerami szkoły.

Ewaluacja w oświacie rozumiana jest jako ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu tych działań. Wizytatorki Panie Elżbieta Tyc i Anna Baśkiewicz 18 listopada przedstawiły szczegółowy harmonogram ewaluacji. W ramach ewaluacji ankietowani są: rodzice nauczyciele i dyrektor szkoły. W dniach 18, 19, 21 listopada przeprowadzone będą wywiady z dyrektorem nauczycielami i rodzicami ponadto prowadzone będą obserwacje lekcji: języka angielskiego, języka polskiego oraz  przegłąd szkoły. Na 28 listopada zaplanowano przedstawienie zebranych wyników, a do 4 grudnia sporządzony zostanie raport z przeprowadzonej ewaluacji zawierający wyniki ewaluacji, ze wskazaniem poziomów spełniania wymagań oraz wniosków z ewaluacji.

JKK

Wtorek, 12 listopada 2013 r.

Ogłoszenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wolontariat LO organizuje zbiórkę słodyczy: batoników, czekolad, ciastek, wafelków itd. Z zebranych artykułów, zostaną wykonane świąteczne paczki dla podopiecznych DPS w Opolnie- Zdrój. Wszystkich chętnych, prosimy o przynoszenie darów do p. Janickiej lub do p. Wąsowskiej-Zając.

W związku z wieloletnią współpracą wolontariatu naszej szkoły z Domem Pomocy Społecznej w Opolnie-Zdrój, organizujemy zbiórkę materiałów plastycznych: bibuły, kolorowego papieru, klei „na gorąco”, suszek kwiatów i roślin, farb itd. Wszystkie zebrane artykuły zostaną przekazane podopiecznym DPS, którzy z wielkim zaangażowaniem i pasją wykonują prace plastyczne z tego rodzaju rzeczy. Chętnych, którzy chcą wspomóc naszą akcję prosimy o przynoszenie materiałów do p. Janickiej lub do p. Wąsowskiej-Zając. Dziękujemy.

EJ, JWZ / JKK

Piątek, 8 listopada 2013 r.

Turniej Piłki Siatkowej

W dniach 7-8 listopada 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu odbył się XI Turniej Piłki Siatkowej z okazji Święta Niepodległości. W zawodach brały udział wszystkie szkoły średnie z Powiatu Zgorzeleckiego i Gimnazjum z Pieńska. W pierwszej fazie turnieju drużyny żeńska, jak i męska były podzielone na dwie grupy, w których grano każdy z każdym. W dalszej części turnieju zwycięzcy grup grali o pierwsze miejsce, a drugie zespoły o trzecie. Nasza żeńska drużyna przeszła przez fazę grupową bez porażki zajmując pierwsze miejsce. W finale pokonała zdecydowanie ZSZ z Bogatyni i wygrała we wspaniałym stylu cały turniej. Drużyna męska poszła w ślady swoich koleżanek i we wspaniałym stylu wygrała fazę grupową. W finale po wyrównanym i zaciętym meczu uległa niestety drużynie z ZSZ i L ze Zgorzelca zajmując drugie miejsce. Dzięki dobrej organizacji i wspaniałym wynikom sportowym młodzież była zadowolona z udziału w turnieju, który można uznać za bardzo udany dla naszej szkoły.

Galeria

AG / JKK

Piatek, 8 listopada 2013 r.

Narodowe Święto Niepodległości

07 listopada odbyły się w naszej szkole obchody Narodowego Święta Niepodległości. Z tej okazji przygotowane i zaprezentowane zostało przedstawienie upamiętniające ten dzień. W godzinach porannych uroczysty apel obejrzeli nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Na godzinę 17.15 zaplanowana została uroczysta wieczornica. Na tę część dyrektor, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły zaprosili gości. Spośród zaproszonych przybyli: senator RP Jan Michalski, wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego Mariusz Tureniec, prezes Związku Sybiraków w Bogatyni Zofia Kulikowska, ksiądz dziekan Jan Żak oraz rodzice i dziadkowie naszych uczniów. Wieczornicę rozpoczęła miła ceremonia wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów, które otrzymał najlepszy uczeń naszej szkoły Jarosław Paduch. W części artystycznej zaprezentowany został program, w którym wykorzystano piosenki z projektu „Morowe panny„. Płyta pod tym tytułem została wydana z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego i upamiętnia poświęcenie kobiet walczących za ojczyznę. W ten sposób połączone zostały pokolenia Polaków walczących o wolność. W części artystycznej wystąpili: Daria Piotrowska, Krystian Porabik, Viktoria Ziaja, Angelika Mauersberg, Emilia Nowiczuk, Agata Jurewicz, Marcin Gorczyca, Szymon Justyński. Program przygotowała Lucyna Kowalska. 

LK / JKK

Środa, 6 listopada 2013 r.

Olimpiada wiedzy o żywieniu

05.11.2013 roku odbył się etap szkolny XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Do etapu okręgowego zakwalifikowały się uczennice z klasy pierwszej: Judyta Rdzanek i Natalia Kidałowska. Gratulujemy.

EJ / JKK

Wtorek, 29 października 2013 r.

BEEN THERE DONE THAT!

Wyjazdy językowo-turystyczne do Wielkiej Brytanii organizowane przez bogatyńskie LO to już chyba tradycja. W dniach 16-24 października 2013 r. uczniowie bogatyńskiego liceum ogólnokształcącego oraz miejscowi gimnazjaliści kolejny już raz gościli w angielskiej stolicy. Tym razem młodzież miała okazję zobaczyć Canterbury – duchową stolicę Anglii, urocze miasteczko Windsor oraz Eton. Nowością, która już wpisała się do kanonu naszych wycieczkowych atrakcji, była wizyta w studio filmowym Warner Bross gdzie nagrywane były sceny do filmu o Harrym Potterze. Integralną częścią wyjazdu była również wizyta w Brukseli, gdzie uczniowie zwiedzali Stary Rynek oraz uczestniczyli w pouczającym  wykładzie na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Oprócz pięknych zabytków i fascynujących miejsc mogli również bliżej poznać kulturę i zwyczaje Brytyjczyków, gdyż przez cały pobyt uczniowie gościli w domach rodzin angielskich. Pobyt w Wielkiej Brytanii dostarczył wszystkim niezapomnianych przeżyć i nowych doświadczeń, a kontakt z żywym językiem pomógł usprawnić umiejętności językowe. Należy również podkreślić, iż wyjazd został dofinansowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia – pana Andrzeja Grzmielewicza.

Galeria

AH, MP / JKK

Piatek, 18 października 2013 r.

Konkurs filmowy Najlepsza interpretacja składnika kompetencji’’

Nasi uczniowie: Marta Warisela, Marcin Gorczyca i Jan Belkner  zajęli pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim konkursu filmowego organizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie. Zadaniem grupy było  stworzenie filmowej interpretacji wybranego składnika kompetencji z programu nauczania podstaw przedsiębiorczości stworzonego w ramach systemu eduKariera. Nasi uczniowie jako składnik kompetencji wybrali reklamę i nakręcili film pt. ,,Zła reklama”.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie ogólnopolskim.

JWZ / BL

 

Piątek, 18 października 2013 r.

,,W krainie łużyckich osobliwości”

17.10.2013 roku w Sulikowie odbył się powiatowy konkurs wiedzy o bioregionie ,, W krainie łużyckich osobliwości”zorganizowany prze TOPiK w Zgorzelcu. Drużyna złożona z uczniów: Filip Pietluch, Paulina Ostrówka i Dominika Starczewska zajęła II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i tym samym przeszli do etapu rejonowego. Gratulujemy.

Galeria

EJ / JKK

Środa, 16 października 2013 r.

Piłka halowa

Dnia 16.10.2013 roku na boisku w Działoszynie rozegrane zostały Mistrzostwa Miasta i Gminy Bogatynia w Piłce Halowej Chłopców. W turnieju wzięły udział dwie drużyny z ZSZ i jedna z LO.

Zawody rozegrane były systemem " każdy z każdym" reprezentacja naszej szkoły zajęła III miejsce. Impreza była wzorowo zorganizowana, jedynie pogoda nie dopisała. Turniej rozpoczął się w chłodzie i deszczu, było mokro i ślisko. Mimo ciężkich warunków wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z udziału w zawodach, które przebiegły w miłej przyjaznej atmosferze w duch fair play.
Galeria
AG / JKK

Wtorek, 15 października 2013 r.

Dzień Edukacji

W poniedziałek 14 października  w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej połączony ze Świętem Szkoły. Na uroczystość zaproszeni zostali wyjątkowi goście.

Swoją obecnością zaszczycili nas: władze powiatu, gminy, rodzice, emerytowani nauczyciele oraz absolwenci naszego liceum. Podczas apelu dyrektor LO wręczył skromne upominki kadrze nauczycielskiej i pracownikom szkoły. Odbyło się również ślubowanie pierwszoklasistów oraz przekazanie szkolnego klucza nowemu przewodniczącemu Jarosławowi Paduchowi. Czas umilił nam występ utalentowanych uczniów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Po ceremonii zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

Galeria

AH / JKK

Piątek, 11 pażdziernika 2013 r.

Wybory Rzecznika Praw Ucznia

W czwartek 10 października odbyły się wybory Rzecznika Praw Ucznia. Najwięcej głosów zdobyła  i została rzecznikiem pani Anna Hantke. Serdecznie gratulujemy.

JWZ / JKK

Wtorek, 8 pażdziernika 2013 r.

Wycieczka

04.10.2013 roku klasy I a i I b wraz z opiekunami udały się na wycieczkę do Wrocławia. Czas w stolicy naszego województwa spędziliśmy zwiedzając Rynek, Plac Solny i okoliczne uliczki, gmach Uniwersytetu Wrocławskiego i  Plac Dominikański. W Galerii Dominikańskiej uczniowie mogli opróżnić zawartość swoich portfeli i posilić się. Najważniejszym punktem eskapady był Teatr Polski Scena Kameralna na Świdnickiej, gdzie oglądaliśmy przedstawienie ,,Smycz” w reżyserii Natalii Korczakowskiej. ,,Smycz” jest autorskim spektaklem Bartosza Porczyka, zwycięzcy XXVII Przeglądu Piosenki Aktorskiej (2006r.). Inspiracją przedstawienia była piosenka Smycz zespołu Maanam. Tytułowy przedmiot oraz jego funkcja symbolizują zniewolenie współczesnego człowieka przez jego uzależnienia. Spektakl wykorzystuje krótkie monologi aktorskie, które pomagają połączyć piosenki w spójną całość tematyczną i pozwalają na stopniowe przechodzenie z jednego tematu w drugi. W warstwie muzycznej pojawiają się m.in. utwory Łony, Marka Grechuty oraz grupy Myslovitz, Lady Pank i Fasolki. 

Wszyscy uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni i nie mogą doczekać się następnego wyjazdu.

Galeria

                                                                                                               EJ / JWZ / JKK

Poniedziałek, 7 pażdziernika 2013 r.

Szczypiorniak

Zwycięstwem dziewcząt z LO i chłopców z ZSZ zakończyły się rozegrane na tartanowym boisku LO Mistrzostwa Miasta i Gminy w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Średnich. W tym roku zawody rozegrane zostały w formule mecz i rewanż. Pierwsze mecze odbyły się w dniu 04.10., a rewanże 09.10. Wśród dziewcząt oba mecze wygrały uczennice LO - 15:1 i 6:4. W pierwszym spotkaniu zdecydowanie na boisku dominowały zawodniczki z naszej szkoły i rzuty odbywały się praktycznie do jednej bramki, spotkanie rewanżowe miało już bardziej wyrównany charakter. Chłopcy z ZSZ wygrali oba spotkania pokonując naszą drużynę - 9:3 i 6:3. Pierwsze mecze rozegrane były przy pięknej słonecznej pogodzie, podczas rewanżów było pochmurno, ale ciepło. Zawody były dobrze i sprawnie zorganizowane, przebiegły bez zakłóceń w miłej i przyjaznej atmosferze w duchu fair play.

AG / JKK

Poniedziałek, 7 paździrnika 2013 r.

Podziel się posiłkiem

W dniach 04-05 października 2013r. wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli w Zbiórce Żywności. Nasza młodzież zbierała dary w sklepach: Biedronka i EKO. Wolontariuszami byli:
Anna Olesińska, Maja Frońska, Tristan Kłycho, Mateusz Olizarowicz, Adrianna Socha, Daria Stępień, Natalia Paszkowska, Natalia Węckowska, Sylwia Krasnowska, Joanna Kozłowska, Kamila Dychała, Marta Dankowska, Roksana Juszkiewicz, Natalia Kidałowska, Aleksandra Bininda, Paulina Bladosz, Katarzyna Hawrył, Bartosz Kempski, Przemysław Bednarski, Viktoria Ziaja, Angalika Mauersberg.
Uczniowie rozdawali ulotki z napisem: ,,Dzieląc się swoimi zakupami pomagasz niedożywionym dziaciom" i zachęcali kupujących do przekazywania różnych towarów na rzecz akcji. Dzięki wrażliwości i życzliwości wielu osób, udało się zebrać wiele produktów żywnościowych takich jak:  mąka, kasza, ryż, cukier, olej, makarony, słodycze, mleko, jajka, płatki śniadaniowe, konserwy mięsne i rybne, pasztety, herbata, dżemy, soki, margaryna, ser - zebrano łącznie ponad 460 kg różnych produktów.
Wszystkie zgromadzone dary zostaną przekazane potrzebującym uczniom naszej szkoły.
Akcja została zainicjowana przez Starostwo Powiatowe i Banki Żywności.
Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom bardzo dziękujemy!

Galeria

AK, EJ, JWZ / BL

 

Poniedziałek, 30 września 2013 r.

Manewry

W dniach 26-27 września uczniowie naszej szkoły, w składzie:

-Bininda Aleksandra - klasa I A

-Kidałowska Natalia - klasa I A

-Paduch Jarosław - klasa II A

-Jasiński Jakub - klasa II A

-Porabik Krystian - klasa IIA

wzięli udział w Manewrach Czerwonokrzyskich w Bolesławcu organizowanych przez PCK Bolesławiec i Stowarzyszenie Byłych  Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando.  Manewry miały za zadanie propagowanie edukacji młodzieży w zakresie upowszechniania pierwszej pomocy, znajomości prawa i konwencji humanitarnych oraz ciekawy i aktywny wypoczynek. W manewrach brało udział dwanaście szkół z rejonu Dolnego Śląska.  Nasza drużyna  w klasyfikacji końcowej zajęła III miejsce. Pierwszego dnia po zakwaterowaniu w koszarach jednostki wojskowej i odprawie drużyn, pojechaliśmy na wycieczkę autokarową do Żagania, gdzie zwiedzaliśmy niemieckie obozy jenieckie Stalag VIII C i Stalag Luft 3, wysłuchaliśmy relacji ze słynnej Wielkiej Ucieczki, która miała miejsce w nocy z 24 na 25 marca 1944 r. Na terenie obozu młodzież uczestniczyła w wykładach na temat  prawa i konwencji humanitarnych, których znajomość była potrzebna drugiego dnia podczas biegu terenowego. Po powrocie z wycieczki zjedliśmy tradycyjny posiłek żołnierski w polowej stołówce. Drugiego dnia odbył się bieg terenowy,  podczas którego na punktach kontrolnych młodzież rozwiązywała zadania teoretyczne i praktyczne. Finałową konkurencją było drużynowe strzelanie z broni pneumatycznej na dystansie 30 m z pozycji leżąc. Pogoda i humory dopisały, wszyscy uczestnicy manewrów wrócili  do domów pełni wrażeń z chęcią ponownego startu w manewrach za rok. Impreza była bardzo dobrze zorganizowana uczestnicy byli bezpieczni i niczego im nie brakowało.

Galeria

AG / JKK

Piąek, 27 września 2013 r.

Talent i skromność

Agata Jurewicz to młoda, zdolna, ambitna artystka od tego roku również uczennica naszej szkoły.

Jak sama mówi śpiewa od najmłodszych lat a od trzech uczy się gry na pianinie. Dysponuje ciekawą barwą głosu i dużą skalą. Jest bardzo ambitna i pracowita. W sierpniu bieżącego roku ukazał się teledysk do kolejnej autorskiej piosenki naszej młodej artystki. Piosenka nosi tytuł ,,Tak pięknie,,. Jest to jej czwarta autorska piosenka pozostałe trzy to: ,,Zakochany książę", ,,Gwiazdka", ,, Daj Mi Czas"

Zachęcamy do słuchania! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

LK / JKK

Czwartek, 26 września 2013 r.

Sprzątanie świata

24.09.2013 roku uczniowie naszej szkoły, wraz z opiekunami, wzięli udział w kolejnej edycji akcji ,,Sprzątania Świata” –,, Odkrywamy czystą Polskę”. Akcja z soboty, ze względu na intensywne opady, została przełożona na wtorek. W tym roku sprzątaliśmy teren Zalewu. Ilość i rodzaj wyrzucanych śmieci wszystkich zadziwiła.

Jakość środowiska, w którym żyjemy to sprawa codziennych wyborów każdego z nas i każdy może w codziennym swoim funkcjonowaniu trochę ulżyć środowisku. Kolejna akcja „Sprzątanie świata” może stanie się pretekstem do tego, żeby każdego dnia, na nowo, odpowiedzialnie korzystać ze środowiska. Bo przecież pod naporem codzienności łatwo zapominamy o podstawowych i najprostszych działaniach na rzecz Ziemi.

System gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze - co zrobić, by było ich jak najmniej.

EJ / JKK

Wtorek, 24 września 2013 r.

Wycieczka do Londynu

Już w październiku kolejna grupa młodzieży licealnej i gimnazjalnej naszej gminy wyjeżdża na wycieczkę do Brukseli i Londynu. Impreza ma na celu umożliwienie młodym ludziom doskonalenia języka angielskiego, obcowania z rodzinami angielskimi, poznania obyczajowości, kultury i tradycji anglosaskiej. W trakcie wycieczki uczniowie poznają tajniki pracy w Parlamencie Europejskim, zwiedzą najważniejsze zabytki i muzea Brukseli i Londynu, pogłębiając wiedzę na temat historii i sztuki europejskiej. Wyjazd ten z pewnością przyczyni się do lepszego opanowania języka angielskiego, uwrażliwi młodzież na wartości europejskie oraz przysłuży się do lepszej współpracy i integracji między szkołami na terenie gminy Bogatynia. Wyjazd jest możliwy dzięki finansowemu wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

AH/JKK

Piątek, 20 września 2013 r.

O szkole

Tegoroczny okres wakacji obfitował w liczne remonty. Zostało zmodernizowane poddasze, gdzie znajduje się gabinet języka angielskiego i tzw. „hol”. Wymieniona została podłoga, oświetlenie, odnowiono ściany. Remont biblioteki, która znajduje się na tym samym piętrze, zaplanowany został na okres ferii zimowych.

Gruntowne porządki przeprowadzone zostały również  na sali gimnastycznej. Odnowiono scenę, wycyklinowana i pomalowana została podłoga, wymieniono oświetlenie. Naprawiony został dach i kominy. W całym budynku wymieniono oświetlenie. Aby obejrzeć wyniki prac zapraszamy do galerii.

W tym miejscu należy przypomnieć, że w naszym liceum każdy gabinet wyposażony jest w tablicę interaktywną, laptop, które służą nauczycielom do prowadzenia lekcji w nowoczesny sposób. W całej szkole funkcjonuje wi-fi, które służy nie tylko nauczycielom. Zakupione zostało nowe wyposażenie gabinetów, ciekawe pomoce naukowe a gabinet informatyczny posiada nowoczesne komputery. 

LK / JKK

Piątek, 20 września 2013 r.

Sprzątanie świata

W tym roku wspólnie "ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ"!

Sprzątanie Świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.

Nasza szkoła od wielu lat aktywnie włącza się w porządkowanie naszej Planety. W tym roku uczniowie mieli przygotować ,,prace” związane z akcją Sprzątania Świata (galeria). W sobotę 21.09.2013 roku po krótkim apelu (prezentacja multimedialna historia i idea akcji) udamy się na Zalew. Wyposażeni w worki do segregacji śmieci postaramy się uporządkować fragment naszego miasta. Wszystkim życzymy wytrwałości i ładnej pogody.

 „Sprzątanie Świata - Polska” = razem możemy więcej!

EJ/JWZ/JKK

PIątek, 20 września 2013 r.

Nowy Samorząd Uczniowski

19 września odbyły się wybory do SU. Zwycięzcami zostali:

Jarosław Paduch – przewodniczący

Dominik Warchał – zastępca

Bartosz Kempski – skarbnik

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

JWZ / BL

Czwartek, 19 września 2013 r.

Wieczór autorski p. Haliny Barań

Dnia 17 września w kawiarni "Parkowa" odbyła się promocja książki bogatyńskiej pisarki - pani Haliny Barań - pt.: "Nad doliną", której akcja rozgrywa się na tle powodzi w 2010 r. w Bogatyni. Spotkanie uświetnił prof. zw. dr hab. Krzysztof R. Mazurski, który przedstawił powieść zebranej publiczności. Fragmenty książki czytali nasi uczniowie przygotowani przez p. Lucynę Kowalską. Byli to: Kamila Dychała, Basia Marek, Tristan Kłycho, Sebastian Andrzejewski.

Galeria

LK / JKK

Środa, 18 września 2013 r.

Piłka nożna

Dnia 18.09.2013. na Stadionie Miejskim w Bogatyni odbyły się Mistrzostwa Miasta i Gminy w Piłce Nożnej Chłopców. W zawodach wzięły udział dwie drużyny, LO Bogatynia i ZSZ Bogatynia. Mecz między tymi szkołami zakończył się wynikiem 1:10. Przejmujący chłód i silny wiatr nie złamał ducha walki w szeregach naszej drużyny, chłopcy grali od początku do końca meczu z dużym zaangażowaniem i na każdej pozycji starali się dorównać rywalowi mimo widocznej przewagi ze strony przeciwnika. Mecz odbył się w miłej i przyjaznej atmosferze w duchu fair play. 

Galeria

AG / JKK

Wtorek, 17 wrzesnia 2013 r.

Stypendium Starosty Zgorzeleckiego

Dnia 16 września 2013 r. odbyła się w Zgorzelcu uroczysta gala wręczenia stypendium Starosty.

Nagrody wręczali: Starosta Powiatu p. Artur Bieliński, wicestarosta p. Mariusz Tureniec i Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu p. Bogusława Witkowska w obecności dyrektorów szkół.

Nagrodzeni uczniowie musieli spełnić określone wymagania: średnia ocen na świadectwie promocyjnym lub ukończenia szkoły nie mogła być  niższa niż 5.00 lub uczeń  był laureatem co najmniej na szczeblu wojewódzkim konkursów i olimpiad przedmiotowych i zawodowych oraz średnia jego ocen nie była niższa niż 4.00.

Zostało nagrodzonych 116 uczniów ze szkół powiatu zgorzeleckiego.

Z naszej szkoły nagrodzeni zostali:

Jarosław Paduch

Emilia Nowiczuk

Natalia Tyszkiewicz

Jakub Jasiński

Bartosz Kempski

Sandra Wanat

Jan Belkner

Dominika Starczewska

Kinga Skoneczna

Jakub Nowak

Michał Zdunek

Natalia Ćwilichowska

Ewelina Gabara

Wszystkich laureatów oklaskiwali licznie zgromadzeni rodzice i zaproszeni goście. W części artystycznej naszą szkołę reprezentowały: Agata Jurewicz i Roksana  Juszkiewicz, które zaprezentowały swoje wokalne umiejętności.

LK / JKK

 Środa, 4 września 2013 r.

Wyprawka szkolna

Istnieje możliwość uzyskania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego uczniom klas II / pochodzących z rodzin a) w których dochód na osobę w rodzinie:

- nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 456 zł (art.8 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. Dz.U. z 2013 r. poz.182)

- przekracza kryterium dochodowe – 456 zł ( art.7 ustawy o pomocy społecznej)

b) uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

            Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego , można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie  o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

            W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego , do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć  kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczna poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

            W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów z rodzin, których dochód przekracza 456 zł. na osobą  do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

            Wnioski należy składać do dyrektora szkoły w terminie do 09.09.2013 r.

Wypłata dofinansowania następować będzie, na podstawie dowodu zakupu podręczników którym będzie faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeni wydatków tylko w ramach Rządowego programu  pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna’’

 Wartość pomocy nie może przekraczać kwoty – 445 zł.

AK / JKK

Poniedziałek, 3 wrzesnia 2013 r.

Powiatowa inauguracja roku szkolnego

Dzisiaj w naszej szkole miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Na tę uroczysyość przybyli liczni goście: Starosta Zgorzelecki - pan Artur Bieliński, wicestarosta pan Mariusz Tureniec, pani Bogusława Witkowska - Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego, ks. dziekan Jan Żak oraz ks. proboszcz Kazimierz Pracownik, wiceprzewodniczaca Rady Rodziców pani Justyna Gierczak, dyrektorzy jednostek organizacyjnych starostwa powiatowego oraz zaproszeni nauczyciele, którzy otrzymali mianowanie.

Licznie zgromadzonych gości witał dyrektor J. Koziobrodzki, który w swoim przemówieniu podkreślił osiągniecia naszych uczniów, a co za tym idzie nauczycieli, jakimi są wyniki matur. W naszej szkole w tym  roku pisemną maturę obowiązkową z j. polskiego, angielskiego, niemieckiego oraz z matematyki na 100% przystępujących zdało 100% uczniów uczących się normalnym tokiem nauki.

Dyrektor życzył wszystkim uczniom i nauczycielom sukcesów w nowym roku szkolnym a szczególnie naszym pierwszoklasistom.

Uroczystość ozdobił program artystyczny naszych uczniów pt. „ Lata 20., lata 30.”, który przygotowały: p. Lucyna Kowalska i Joanna Wąsowska-Zając.

LK / JKK

UWAGA!!! 

Starsze wiadomości zostały przeniesione do zakładki ARCHIWUM!!!