BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
Przed zalogowaniem się do systemu Uczniowie Optivum Net należy sprawdzić, czy połączenie, z którego korzystamy jest szyfrowane:

 • czy adres strony logowania w oknie przeglądarki zaczyna się od przedrostka https,
 • czy pojawia się ikona z zamkniętą kłódką (po prawej stronie pola adresowego lub w dolnym prawym rogu okna przeglądarki, w przypadku nowszych wersji przeglądarki Firefox stan bezpieczeństwa strony można sprawdzić wybierając z menu Narzędzia opcję Informacje o stronie). Pojawienie się kłódki sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane.
 • czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się prawidłowa informacja o certyfikacie strony.
  Dodatkowo należy pamiętać aby:
 • logując się wpisywać bezpośrednio w oknie przeglądarki właściwy adres,
 • podczas logowania do systemu nie korzystać z komputerów niezaufanych,
 • każdorazowo pracę z systemem kończyć przez użycie opcji „Wyloguj”, a nie przycisku X (Zamknij), wbudowanego w przeglądarkę,
 • nie udostępniać ani zapisywać w plikach na swoim komputerze identyfikatora i hasła, służących do logowania w systemie,
 • nie zapamiętywać hasła w przeglądarce,
 • nie logować się do systemu z komputera, na którym inny użytkownik jest już zalogowany.