DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor szkoły: mgr Anna Hantke

GRONO PEDAGOGICZNE

Język polski: mgr Dorota Bogdanowicz-Ciupa,

mgr Lucyna Kowalska

Język angielski: mgr Anna Hantke,

mgr Magdalena Pojmann

Język niemiecki: mgr Sylwia Remian

Matematyka: mgr Beata Lipowicz

mgr Wiesława Barucha

Informatyka: mgr Beata Lipowicz

Fizyka: mgr Bernadetta Bem

Chemia: mgr Małgorzata Barańska

Biologia: mgr Elżbieta Janicka

Geografia: mgr Wiesława Barucha

Historia: mgr Lucyna Kowalska

Wiedza o społeczeństwie: mgr Piotr Ernest

Podstawy przedsiębiorczości: mgr Piotr Ernest

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Magdalena Pojmann

Wychowanie fizyczne: mgr Andrzej Olek

Religia: ks. Maciej Glinka

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Dorota Bogdanowicz-Ciupa

Biblioteka: mgr Lucyna Kowalska

Pedagog szkolny: mgr Elżbieta Janicka

Psycholog szkolny: mgr Agnieszka Lisiak

ADMINISTRACJA

Główny księgowy: Małgorzata Kościelna

Główny specjalista ds. kadr i administracji szkolnej: mgr Maria Żeglin-Chmura

Specjalista ds. uczniowskich: mgr Barbara Melnarowicz

Referent ds. płac i administracji szkolnej: Dominika Podgórska