Erasmus+

 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Bogatyni realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Poszerzanie horyzontów europejskich i nauczanie języków obcych kluczem do sukcesu nauczycieli i uczniów LO w Bogatyni”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 79 500 PLN

Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni w okresie od 1.04.2022 r. do 31.03.2023 r. realizuje projekt Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna pt. ” Poszerzanie horyzontów europejskich i nauczanie języków obcych kluczem do sukcesu nauczycieli i uczniów LO w Bogatyni”. Celem projektu jest: 1. Podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, uczniów oraz dążenie do wielojęzyczności. 2. Propagowanie idei uczenia się przez całe życie, wykorzystanie wiedzy nauczycieli z innych krajów w zakresie stworzenia optymalnych warunków pracy dla nauczycieli i młodzieży. 3. Pogłębienie wiedzy o różnorodnych systemach edukacji w Europie, doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, wymiana doświadczeń z kadrą zarządzającą szkołami z innych krajów europejskich. 4. Podniesienie motywacji wśród uczniów, rozwijanie innowacyjności i kreatywności poprzez stosowanie najnowszych technik i metod nauczania 5. Poszerzanie horyzontów i światopoglądów, postawa tolerancji i otwartości wobec innych narodów jak również zdobywanie wiedzy z zakresu historii, kultury, sztuki, polityki innych krajów europejskich.

W minione wakacje 6 nauczycielek z naszego ogólniaka uczestniczyło w dwutygodniowych seminariach i szkoleniach zagranicznych we Florencji/ Włochy i Dublinie/ Irlandia. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim a głównym zadaniem było udoskonalenie warsztatu pracy oraz znajomości języka angielskiego przez nauczycieli języków obcych i nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.

Panie Lucyna Kowalska, Wiesława Barucha i Beata Lipowicz uczestniczyły w zajęciach w  Teacher Academy we Florencji. W pierwszym tygodniu zajęcia dotyczyły poszerzania kompetencji TIK. W drugim tygodniu program obejmował intensywny kurs języka angielskiego z elementami kultury miasta i regionu. Zajęcia połączone były ze zwiedzaniem Florencji zgodnie z tropem kulturowym z czasów renesansu i współczesnym. Były to: działalność Filippo Brunellesciego, Street Art, działalność projektanta Salvatore Ferragamo, czy degustacja florenckich lodów. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich.

Panie Magdalena Pojmann, Sylwia Remian oraz Anna Hantke wybrały się do Dublina na szkolenie przeprowadzone przez Europass Teacher Academy w zakresie umiejętności miękkich połączony z metodyką nauczania języków obcych i szkolenia TIK. Program kursu obejmował również wiedzę na temat historii i kultury Irlandii, wycieczki krajoznawcze i wizyty w muzeach. Taki wyjazd to nie tylko nauka w klasie, w ławce szkolnej, ale przede wszystkim zdobywanie kompetencji językowych, społecznych i międzykulturowych oraz nawiązanie licznych kontaktów zawodowych z innymi nauczycielami europejskimi, które zaowocują współpracą międzynarodową naszego liceum z innymi szkołami w Europie.  

Jako nauczyciele liceum wiemy, iż szkolenie się w zakresie metodyki nauczania jak i czysto językowym jest niezwykle istotne. W celu uzyskania jak najlepszych wyników w nauce przez naszych uczniów, powinniśmy być na bieżąco z najnowszymi metodami pracy w klasie, wykorzystując potencjał uczniów oraz doświadczenie zdobyte podczas kursów. Tylko tacy pedagodzy, którzy nieustannie pracują nad sobą, ucząc się nauczania, są w stanie zadowolić rosnące potrzeby odbiorców, jakimi są nasi uczniowie.