Nowy termin Olimpady Języka Angielskiego!

45 OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO odbędzie się 20 listopada 2020 r. o godzinie 9.00. Uczniowie zainteresowani proszeni są o kontakt z p. Magdaleną Pojmann przez e – dziennik lub messenger. Regulamin i szczegóły konkursu dostępne są na stronie