Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentalnego o naszej szkole, stworzonego przez uczniów klasy III A. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego filmu. Dziękujemy naszym absolwentom oraz byłym pracownikom za to, że zechcieli podzielić się z nami swoimi wspomnieniami, gdyż to właśnie oni tworzą historię bogatyńskiego liceum. 

 

Załączniki:
Dostęp do URL (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fg2XLf4wSGpQ%3Ffbclid%3DIwAR1EpHQEdUis4eLhAsBzUxnKLVOB9sF7B4SgLO4D-l6PG0YL1FA98C7bpNE&h=AT2u7L4tV_jpEPPw7EYS-jIbVpx75_zGBlmuwpX9LS0tqw8UsR7azzuBDNIW6WF7Yl1ZtW89Hy9s0h2kQkEsZfFQUegeli99YBZqnYq7wqVxtsZTF9Tuna9OL1IVcOQPDUxifisSc3I)65 lat istnienia LO w Bogatyni[ ]0 kB