Miło nam poinformować, że Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Bogatyni rusza z realizacją kolejnego projektu w RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPESKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego Plus.  Projekt jest realizowany w terminie 31/12/2023-29/06/2025. 

Tytuł projektu:

Środowisko i walka ze zmianą klimatu oraz promowanie swojego regionu turystycznego".

Przyznane środki to 218 268,68 PLN na realizacje trzech działań projektowych:

  • szkolenia językowe i metodyczne dla nauczycieli
  • mobilności typu job-shadowing w Finlandii
  • wizyty uczniów LO w partnerskich szkołach we Francji i Rumunii

W ramach projektu nauczyciele będą doskonalić znajomość języka angielskiego na kursach językowo-metodycznych w szkole na Malcie. Trzech nauczycieli językowców będzie miało możliwość obserwować pracę w szkole w Finlandii na wyjeździe typu job-shadowing. Ponadto, 15 uczniów naszej szkoły weźmie udział w mobilnościach do szkół partnerskich w Rumunii i Francji. 

Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów oraz dążenie do wielojęzyczności. Propagowanie idei uczenia się przez całe życie, podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczestników projektu, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości, obycia w świecie, poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego swojego i innych krajów europejskich.  Pogłębienie wiedzy o różnorodnych systemach edukacji w Europie, doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, wymiana doświadczeń z kadrą zarządzającą szkołami z innych krajów europejskich. Ważnym elementem pracy podczas realizacji przedsięwzięcia jest uwrażliwienie na tematykę związaną z zagrożeniem ekologicznym i ochroną środowiska oraz wypracowanie sposobów promocji swojego regionu turystycznego, przygotowanie naszej społeczności do zielonej transformacji poprzez edukację młodzieży.   

Pierwsze mobilności zaplanowane są już w lipcu tego roku szkolnego. 

Mobilności uczniów odbędą się w przyszłym roku szkolnym we wrześniu i październiku. 

Rozpoczynamy proces rekrutacji uczestników do projektu. Na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty załączyliśmy regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dla uczniów. Zapraszamy uczniów naszego LO do partycypacji w projekcie. Każdy ma szanse. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać, wypełnić i złożyć w sekretariacie do 8.04.2024 r.

Przedstawiam harmonogram rekrutacji:

Ogłoszenie o naborze: 14-25.03.2024 r

Przyjmowanie zgłoszeń uczniów: 25.03-08.04.2024 r.

Test z języka angielskiego: 12.04.2024 r.

Analiza i ocena formularzy rekrutacyjnych: 15-19.04.2024 r.

Ogłoszenie listy rankingowej i listy rezerwowej: 22.04.2024 r. 

Realizacja projektu:

Regulamin_rekrutacji_Liceum_Ogólnokształcące_w_Bogatyni

Załącznik se formularz zgłoszeniowy dla uczenia

Protokół ze spotkania komisji rekrutacyjnej.