Proponowane profile na rok szkolny 2024/2025

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie to niewielka szkoła na stałe wpisana w krajobraz Bogatyni z 68 letnią historią, dobrze przygotowująca uczniów do egzaminu maturalnego i dalszej edukacji. 

Wyniki egzaminów wciąż są powodem do dumy i zadowolenia. Nasi uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zdolności poprzez udział w projektach międzynarodowych, konkursach przedmiotowych, olimpiadach czy zajęciach na wyższych uczelniach. Nauczyciele nasi nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.

W działaniach szkoły ważna jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, udział w akcjach charytatywnych, a także wiele innych przedsięwzięć dzięki którym szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym, a uczniowie stają się bardziej wrażliwi na potrzeby innych ludzi, a przede wszystkim czują się tu zauważeni, docenieni i bezpieczni.

LO w Bogatyni posiada doskonałą bazę dydaktyczną wyposażoną w nowoczesne mulitimedia, z dostępem do Internetu dla każdego, klasy duże, jasne, posiadające niezbędne pomoce dydaktyczne. Bogata w woluminy biblioteka, sala gimnastyczna z łazienkami i szatniami, nowoczesne boisko oraz strefa chilloutu to miejsca przyjazne naszym uczniom.

Pamiętaj, że zawsze możesz wnioskować o Indywidualny Tok lub Program Nauki dostosowany do Twoich zainteresowań i planów na studia.

W roku szkolnym 2024/2025 proponujemy profil ogólny z nastpującymi dwoma przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, matematyka oraz do wyboru trzeci przedmiot:

1. język polski

2. język niemiecki

3. biologia

4. geografia

5. historia

To, który 3 przedmiot będzie realizowany jako rozszerzony zależeć będzie od ilości chętnych. 

Planowane szkolne działania/ współpraca:

 • wyjazdy językowe do Anglii (Londyn), Francji (Paryż) i Niemiec (Berlin, Drezno),
 • międzynarodowe warsztaty filmowo-kulturowe Lanterna Futuri,
 • udział w konkursach przedmiotowych (olimpiady przedmiotowe, językowe, konkursy wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych),
 • współpraca z UW filologią angielską i niemiecką - uczestnictwo w wykładach.
 • zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska
 • Unwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • WSH we Wrocławiu

Nie zwlekaj, odwiedź nas i zapytaj!