Nasza Szkoła przystąpiła do Programu polityki zdrowotnej w zakresie zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego – RAZEM ŁATWIEJ.

Program został stworzony  przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Realizatorem Programu jest podmiot wykonujący działalność leczniczą Cogito Sebastian Łaźniak.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10 – 19 lat, które doświadczają samotności, smutku, myśli lub prób samobójczych czy też kryzysu psychicznego. Dzieci  i młodzież zgłaszana do programu jest przez rodziców i opiekunów prawnych.
Koordynator we współpracy z pracownikiem infolinii kwalifikuje do programu na podstawie rozmowy telefonicznej tzw. triage diagnostyczny.

Ważne numery i adresy mailowe znajdują się w poniższych załącznikach.