Miło nam poinformować, że już w tym roku szkolnym ruszamy z realizacją projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ 2021-2027, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ . 

Tytuł projektu:

Środowisko i walka ze zmianą klimatu oraz promowanie swojego regionu turystycznego".

Przynane środki to 218 268,68 PLN na realizacje trzech działań projektowych:

  • szkolenia językowe i metodyczne dla nauczycieli
  • mobilności typu job-shadowing w Finlandii
  • wizyty uczniów w partnerskich szkołach we Francji i Rumunii

W ramach projektu nauczyciele będą doskonalić znajomość języka angielskiego na kursach językowo-metodycznych w szkole na Malcie. Trzech nauczycieli językowców będzie miało moożliwość obserwować pracę w szkole w Finlandii na wyjeździe typu job-shadowing. Ponato, 15 uczniów naszej szkoły weźmie udział w mobilnościach do szkół partnerskich w Rumunii i Francji. 

Projekt będzie realizowany w latach 2023-2025. Pierwsze mobilności zaplanowane są już w  lipcu tego roku szkolnego. Mobilności uczniów odbędą się w przyszłym roku szkolnym we wrześniu i październiku. 

Rozpoczynamy proces rekrutacji uczestników do projektu. Poniżej załączamy regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dla uczniów.