Erasmus+

 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Bogatyni realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Poszerzanie horyzontów europejskich i nauczanie języków obcych kluczem do sukcesu nauczycieli i uczniów LO w Bogatyni”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 79 500 PLN

Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni w okresie od 1.04.2022 r. do 31.03.2023 r. realizuje projekt Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna pt. ” Poszerzanie horyzontów europejskich i nauczanie języków obcych kluczem do sukcesu nauczycieli i uczniów LO w Bogatyni”. Celem projektu jest: 1. Podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, uczniów oraz dążenie do wielojęzyczności. 2. Propagowanie idei uczenia się przez całe życie, wykorzystanie wiedzy nauczycieli z innych krajów w zakresie stworzenia optymalnych warunków pracy dla nauczycieli i młodzieży. 3. Pogłębienie wiedzy o różnorodnych systemach edukacji w Europie, doskonalenie umiejętności zarządzania placówką, wymiana doświadczeń z kadrą zarządzającą szkołami z innych krajów europejskich. 4. Podniesienie motywacji wśród uczniów, rozwijanie innowacyjności i kreatywności poprzez stosowanie najnowszych technik i metod nauczania 5. Poszerzanie horyzontów i światopoglądów, postawa tolerancji i otwartości wobec innych narodów jak również zdobywanie wiedzy z zakresu historii, kultury, sztuki, polityki innych krajów europejskich.

W minione wakacje 6 nauczycielek z naszego ogólniaka uczestniczyło w dwutygodniowych seminariach i szkoleniach zagranicznych we Florencji/ Włochy i Dublinie/ Irlandia. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim a głównym zadaniem było udoskonalenie warsztatu pracy oraz znajomości języka angielskiego przez nauczycieli języków obcych i nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.

Panie Lucyna Kowalska, Wiesława Barucha i Beata Lipowicz uczestniczyły w zajęciach w  Teacher Academy we Florencji. W pierwszym tygodniu zajęcia dotyczyły poszerzania kompetencji TIK. W drugim tygodniu program obejmował intensywny kurs języka angielskiego z elementami kultury miasta i regionu. Zajęcia połączone były ze zwiedzaniem Florencji zgodnie z tropem kulturowym z czasów renesansu i współczesnym. Były to: działalność Filippo Brunellesciego, Street Art, działalność projektanta Salvatore Ferragamo, czy degustacja florenckich lodów. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich.

Panie Magdalena Pojmann, Sylwia Remian oraz Anna Hantke wybrały się do Dublina na szkolenie przeprowadzone przez Europass Teacher Academy w zakresie umiejętności miękkich połączony z metodyką nauczania języków obcych i szkolenia TIK. Program kursu obejmował również wiedzę na temat historii i kultury Irlandii, wycieczki krajoznawcze i wizyty w muzeach. Taki wyjazd to nie tylko nauka w klasie, w ławce szkolnej, ale przede wszystkim zdobywanie kompetencji językowych, społecznych i międzykulturowych oraz nawiązanie licznych kontaktów zawodowych z innymi nauczycielami europejskimi, które zaowocują współpracą międzynarodową naszego liceum z innymi szkołami w Europie.  

Jako nauczyciele liceum wiemy, iż szkolenie się w zakresie metodyki nauczania jak i czysto językowym jest niezwykle istotne. W celu uzyskania jak najlepszych wyników w nauce przez naszych uczniów, powinniśmy być na bieżąco z najnowszymi metodami pracy w klasie, wykorzystując potencjał uczniów oraz doświadczenie zdobyte podczas kursów. Tylko tacy pedagodzy, którzy nieustannie pracują nad sobą, ucząc się nauczania, są w stanie zadowolić rosnące potrzeby odbiorców, jakimi są nasi uczniowie.

Forma wycieczki: szkolna wycieczka integracyjna

Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę: budynek LO, poniedziałek 05.09.2022r. godz. 8.45                      

Miejsce i przewidywana godzina powrotu: 07.09.2022 r. godz. 14.00, przystanek autobusowy przy LO              

Adres pobytu: Ośrodek Leśny Rajsko - Zapusta.

Termin wycieczki: 05 - 07.09.2022 r.                                              

Organizator wycieczki: Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni

Przewidywane koszty na jednego uczestnika wycieczki: 300 zł. W cenę wycieczki wliczone są dwa noclegi w domkach kempingowych, dwa śniadania, jedna obiadokolacja oraz transport autokarem. Pierwszego dnia wycieczki przewidziane jest ognisko i wspólne grillowanie. Prosimy aby uczniowie zaopatrzyli się w prowiant ogniskowy we własnym zakresie (np. kiełbaski, mięsko na grill, pierś drobiowa, pieczywo, ketchup, musztarda, warzywa). Jednocześnie informuję, że Państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem i harmonogramem wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego respektowania. Regulamin wycieczek szkolnych jest dostępny na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.lo.bogatynia.pl

10 lustego 2023 r. odbyło się soptkanie integracyjne klasy III a  z uczniami ze szkoły w Ebersbach w Niemczech. Po czasach pandemii i izolacji powracamy do regularnych spotkań mających na celu poznanie naszych sąsiadów tuż za miedzą. Tematem warsztatów było przybliżenie uczniom polskim i niemieckim wiedzy na temat naszego rejonu Dolnych Łużyc. Dzień był pełen wrażeń: odbyły się gry i zabawy integracyjne, kturniej wiedzy o rejonie oraz planowanie "idealnego trójsyku". A na deser był pyszny obiad przygotowany przez polskich praktykantów/ kucharzy. Kolejne spotkanie już wkrótce- 17 marca, tym razem w bogatyńskim ogólniaku. Będziemy świętować Dzień Św. Patryka.